Medewerker in beeld: Annemiek Garretsen

Na wat omzwervingen in andere gemeenten, kwam Annemiek Garretsen al op jonge leeftijd bij de gemeente Heerde terecht. 17,5 jaar geleden, in 2003, ging ze bij de gemeente aan de slag als plantoetser. “Toen ik binnenkwam ben ik begonnen bij bouw- en woningtoezicht en toetste bouwplannen voordat een vergunning werd verleend. In die tijd was er veel ruimte om mij te ontwikkelen. Inmiddels heb ik diverse functies gehad, zoals senior adviseur Wabo. In deze functie ontwikkelde ik processen voor bijvoorbeeld bouwplantoetsing, toetste ik nieuwe wetgeving en hoe we die nieuwe wetgeving zo goed mogelijk konden toepassen en uitvoeren. Ditzelfde doe ik op dit moment als adviseur Omgevingswet.”

Met de Omgevingswet, die op 1 januari 2022 ingaat, wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Hiermee is het straks bijvoorbeeld makkelijker om bouwprojecten te starten. Annemiek: “Op dit moment heb ik, naast adviseur Omgevingswet, nog twee petten op. Ik ben ook programmaleider informatiehuishouding, dit is een deelprogramma onder het programma Omgevingswet. Daarnaast ben ik H2O-adviseur DSO. DSO staat voor Digitaal Stelsel Omgevingswet. Alle overheden moeten voor 2022 hun digitale infrastructuur rondom omgevingsvergunningen opnieuw inrichten. In de jaren hierna wordt dit doorontwikkeld. Dit proces doen we samen met Hattem en Oldebroek.

Met de komst van de Omgevingswet, gaan we helemaal digitaal werken. Het einddoel is transparantie voor ons allemaal: een gelijke informatiepositie. Om dat mogelijk te maken moeten we het DSO goed hebben ingericht. Binnen de Omgevingswet wordt namelijk alle informatie digitaal. Een onderdeel van het DSO is een digitaal loket. Hier kan je als inwoner straks alle gegevens over de fysieke leefomgeving geografisch (op de kaart) en tekstueel (wet- en regelgeving) vinden. Wanneer je bijvoorbeeld jouw adres invoert, kan je allerlei informatie opvragen over bijvoorbeeld bouwmogelijkheden op jouw adres. Ook kunnen inwoners vragen aan ons stellen zodat wij inwoners zo goed mogelijk kunnen adviseren bij hun (bouw)plannen. Dit zal uiteindelijk pas in 2030 optimaal werken maar de voorbereidingen zijn, in H2O-verband, in volle gang.

Wat ik belangrijk vind in mijn werk is de interactie met inwoners. Ik stimuleer mijn collega’s ook om dat aan te gaan. De kunst is om er achter te komen wat mensen echt willen weten op bijvoorbeeld het gebied van wonen, bouwen en verbouwen. Daar kom je achter door te luisteren naar de vraag achter de vraag. En dat kom je weer te weten als je het contact aangaat met inwoners door ze bijvoorbeeld te bellen. Dat interactie belangrijk is, heb ik het afgelopen jaar gemerkt. Door het thuiswerken, mis ik het persoonlijke contact met mijn collega’s en de energie die loskomt als je fysiek in een ruimte bent in plaats van digitaal. Ondanks dat, blijven we hard werken om de Omgevingswet op 1 januari 2022 klaar te hebben.”

Annemiek Garretsen