Medewerker in beeld: Annemieke Kool

Binnen onze regio werken we met verschillende gemeentes samen om beleid te maken en uit te voeren. Bijvoorbeeld op het gebied van werk en participatie. Meteen vanaf het begin van de coronacrisis overlegden de verschillende regionale beleidsadviseurs dan ook over de beste aanpak en de gevolgen. Annemieke Kool is beleidsadviseur participatiewet werk: “Het was snel duidelijk dat corona invloed zou gaan hebben op onder andere de werkgelegenheid. Vanuit het Rijk kwamen er vlot regelingen voor ondernemers en zzp’ers. Als gemeente waren we verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze tozo-regeling. Ook konden we een online opleidingspakket aanbieden via Regio-opleiders. Inwoners konden zo gratis een opleiding volgen via internet. Hier heeft een behoorlijk aantal inwoners gebruik van gemaakt. Verder organiseren we deze maand met een aantal gemeenten weer een banenmarkt. Door corona deze keer een digitale markt.  Daarnaast kijkt de regio samen met werkgevers naar manieren om mensen aan het werk te houden bijvoorbeeld door meer extra scholing. “Ook onderzoeken we of zzp’ers die door corona zonder werk zijn komen te zitten, begeleid kunnen worden naar kansrijke beroepen in de ICT, techniek en zorg.

Naast de extra werkzaamheden rondom corona, gaan de reguliere werkzaamheden ook door. In september is de gemeente Heerde in samenwerking met Lucrato weer begonnen met het empowermentproject voor vrouwen. Annemieke: "Veel vrouwen kunnen wel wat hulp gebruiken. Uit onderzoek blijkt dat er een groot verschil bestaat tussen mannen en vrouwen in economische zelfstandigheid. Van de laagopgeleide vrouwen is 73 procent economisch niet zelfstandig. Door de vaardigheden van deze vrouwen te verbeteren, kunnen zij makkelijker aan de slag met een baan, vrijwilligerswerk of een opleiding. Ook hebben vrouwen vaak problemen om naar werk te re-integreren door hun verantwoordelijkheden in hun gezin. Het doel is dat deze vrouwen ook mee kunnen doen in onze maatschappij. Een ander belangrijk project voor mij is het verminderen van laaggeletterdheid. Dit belemmert mensen in hun dagelijks leven én ook de mogelijkheid om volledig mee te kunnen doen in de samenleving. In september hebben we met filmpjes op social media uitgebreid aandacht gegeven aan laaggeletterdheid. Onze taalambassadeur en ervaringsdeskundige Gerrie vertelde in een aantal filmpjes waar je tegenaan loopt als je niet goed kan lezen en schrijven en welke invloed dit op je leven heeft.

Ik krijg veel energie van dit soort onderwerpen. Het liefst zou ik willen dat iedereen in onze gemeente mee kan doen naar vermogen en dat iedereen betrokken is bij de samenleving. Dat kan betaald werk zijn of vrijwilligerswerk. Want alle manieren van werk brengt je iets, persoonlijke contacten en groei. Dat is mijn persoonlijke drijfveer.