Medewerker in beeld: Bea Bessels

38 jaar al werkt Bea Bessels bij de gemeente Heerde. Na haar eindexamen solliciteerde ze voor een baan bij de afdeling Burgerzaken waar ze in het begin vooral loketwerkzaamheden deed. Computers waren er nog nauwelijks en al het werk gebeurde dus handmatig. 

Bea: “Je kan het je bijna niet meer voorstellen dat we zonder computers werkten maar in die tijd werkten we bijvoorbeeld nog met persoonskaarten van inwoners; dat heette toen bevolkingsboekhouding. Alle informatie van inwoners werd bijhouden op zo’n persoonskaart zoals geboorte, aanvraag paspoort en rijbewijs, een verhuizing, het huwelijk, etc. Ook het hele automatiseringsproces heb ik meegemaakt: typistes die alle gegevens handmatig moesten invoeren in computersystemen. Dat waren de eerste voorbereidingen voor de hele huidige automatisering.

Op een gegeven moment, toen de kinderen werden geboren, ben ik minder gaan werken. In die periode heb ik kennis kunnen maken met verschillende functies binnen de gemeente. Van burgerzaken ging ik naar financiën om een collega tijdelijk te vervangen. Daarna heb ik nog een tijd de receptie bemand. De werkzaamheden van de receptie en balie werden in die tijd steeds uitgebreider. Er kwamen onder andere werkzaamheden voor het bestuur bij. Van daaruit is uiteindelijk het huidige bestuurssecretariaat met agendabeheer voor het college ontstaan, als wens van de toenmalige burgemeester.

Nu werk ik inmiddels al bijna 6 jaar voor het grootste deel bij de griffie maar doe ook nog steeds werkzaamheden voor het bestuurssecretariaat. Ik bereid bijvoorbeeld de collegevergaderingen voor en ik ben vraagbaak en achterwacht voor collega’s. De griffiewerkzaamheden bestaan uit het voorbereiden van de commissie- en raadvergaderingen. Dat betekent dat ik zorg voor de vergaderagenda’s, het op tijd verzamelen van vergaderstukken en deze in het systeem zet voor de deelnemers.

Daarnaast regel ik de planning van de raad, organiseer ik de fysieke commissie- en raadsvergaderingen, ook technisch gezien en zorg ik ervoor dat de uitzendingen op de website te bekijken zijn. Een nieuwe taak is de inspreekavond. Begin dit jaar zijn we de “pilot inspreekavond” gestart. Vroeger konden inwoners inspreken op de avond dat een onderwerp op de raadsagenda stond. Nu kan dit een week voorafgaand aan de commissievergadering zodat raadsleden een week de tijd hebben om een weloverwogen mening te vormen. 

De afgelopen periode, na de gemeenteraadsverkiezingen, was bijzonder en druk. Want nadat iedereen heeft gestemd, begint het werk van de griffie met een nieuw verkozen college en raad. We moeten hiervoor allerlei zaken regelen zoals benoemingsformulieren, uittreksels Basisregistratie personen (Brp), publicaties voor de vergaderingen en inwerkavonden organiseren voor het inwerken van de raad. Ook betekent het dat er extra raadsvergaderingen zijn waarin raadsleden en wethouders officieel worden benoemd.

Kortom, ik heb heel dynamisch werk, geen dag is hetzelfde. Het leukst vind ik het contact en de afstemming met raads- en commissieleden, college, collega’s en inwoners. En de verantwoordelijkheid om iedereen te voorzien van de juiste tijdige informatie. Dus zoals het er nu uitziet haal ik 40 jaar werken bij de gemeente Heerde zeker.”

Bea Bessels