Medewerker in beeld: Egbert Sluiter

Egbert Sluiter is een oudgediende binnen de gemeente. Al in 1989 begon hij op de salarisadministratie van personeelszaken: “Ik had mijn mbo-opleiding boekhouding op zak maar was in die tijd nog bezig met een hbo-opleiding. Na het behalen van dat diploma kon ik in 1991 overstappen naar de afdeling financiën. Daar werk ik nu, 30 jaar later, nog steeds met veel plezier als adviseur Planning en Control financiën.

In een kalenderjaar zijn er een aantal belangrijke financiële momenten waar ik een rol in heb. Als gemeente geven we per jaar 60 miljoen uit. Om alles in evenwicht te houden, hebben we ook 60 miljoen aan inkomsten. Om te weten waar we geld aan uitgeven en wat er binnenkomt maken we aan het eind van elk jaar een jaarrekening. Dit is een verantwoording voor de begroting die we aan het begin van elk jaar maken. Gedurende het jaar maken we ook een voorjaars-, najaars-, en perspectiefnota. Dit hele financiële traject doen we met tien personen met allemaal ons eigen taakgebied. Op dit moment zijn we druk met de voorjaarsnota. Ik heb hier een adviesrol in. Als het bijvoorbeeld gaat over budgetbeheer geef ik advies over wijzigingen die we in de voorjaarsnota moeten we meenemen ten opzichte van de begroting. Een paar maanden later doe ik ditzelfde voor de najaarsnota.

Als gemeente doorlopen we elk jaar deze planning & controlcyclus om grip te houden op de inkomsten en uitgaven. Op dit moment hebben de financiën goed op de rit. Daarnaast beheer ik het gemeentefonds. Elk jaar ontvangt de gemeente een bedrag van het Rijk. Dat heet het gemeentefonds. Uit dit fonds betalen we 60% van onze uitgaven. Hier liggen allerlei berekeningen onder die hebben te maken met ongeveer 50 parameters. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: hoeveel inwoners hebben we, wat is de oppervlakte van de gemeente, hoeveel woningen zijn er in de gemeente, etc. Deze gegevens brengen we een aantal keer per jaar in beeld zodat we kunnen berekenen hoeveel geld we uit het gemeentefonds krijgen. Dat horen we via de mei- en september circulaire. We staan nu ook aan de vooravond van de meicirculaire en die ben ik nu aan het voorbereiden. Samen met de voorjaarsnota is het een drukke tijd. 

n verband met corona doen we het werk nog vanuit huis en dat bevalt me prima. Ik heb het geluk dat ik mijn werk ook goed thuis kan doen. Zolang je digitaal en via de telefoon goed kunt communiceren en iedereen is goed bereikbaar, is het goed te doen. Deels kijk ik wel uit naar versoepelingen zodat ik mijn collega’s weer af en toe kan zien.“

Egbert Sluiter op zijn thuiswerkplek.