Medewerker in beeld: Heidy van der Schaaf

Heidy werkt al vijf jaar bij Team Jeugd en Gezin als gezinscoach in de gemeente Heerde. Sinds 1 januari 2019 is zij ook aandachtfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Dat betekent onder andere dat zij aanspreekpunt is voor het beleid hierover en de uitvoering ervan. Ook is zij verantwoordelijk voor het nakomen van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Iedereen die met kinderen en volwassenen werkt, moet bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld handelen volgens de stappen van de meldcode. Dat geldt voor professionals die werken in het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdzorg, de zorg, welzijn en justitie.

Heidy: “Binnen onze gemeente zijn twee aandachtfunctionarissen, ik voor kinderen en mijn collega Heleen Schipper voor ouderen. Alle organisaties die met kinderen en ouderen werken, zijn wettelijk verplicht om aandachtfunctionarissen te hebben en die onder andere collega’s trainen over de meldcode. Ook houd ik dossiers in de gaten van kinderen waar zorgen over zijn. Daarnaast is het mijn taak dat mensen die zich zorgen maken over de situatie van een kind, weten waar ze hun zorgen kunnen melden. Denk aan scholen, buren en collega’s. Als gezinscoach had ik altijd al aandacht voor signalen van kindermishandeling en begeleidde gezinnen waar dit speelde. Door deze ervaring herken ik die signalen inmiddels snel. Die ervaring geef ik weer door aan mijn collega’s in een tweedaagse training die ik dit jaar mag geven aan collega’s van STIP.

Het doel is dat iedereen weet op welke signalen van huiselijk geweld ze moeten letten. In de training komt ook meldcode aan bod: wanneer meld je iets en welke stappen zijn dan nodig voor een zorgvuldige melding. Want zorgvuldigheid is heel belangrijk. Het zijn toch altijd verdrietige situaties voor alle betrokkenen. En een melding doen is niet niets. Zowel inwoners als collega’s zijn vaak terughoudend omdat ze angst hebben om een relatie te verstoren met de persoon over wie je een melding doet. Ook is er angst dat kinderen na een melding uit huis worden geplaatst. Dat gebeurt nooit zomaar. Het uitgangspunt is dat we met een gezin samenwerken. Samen kijken we hoe een situatie verbeterd kan worden, een gezin op een gelukkige manier kan groeien en bij elkaar kan blijven. Daar gaan we altijd voor waarbij altijd het belang van het kind voorop staat."

Heidy van der Schraaf