Medewerker in beeld: Heleen Schipper

“Werken met je hoofd, je handen en je hart…, dat ik wat ik zo mooi vind aan het werken binnen de zorg.” Al 30 jaar werkt Heleen Schipper in de zorg. Sinds 2016 zet ze al haar ervaring in voor de inwoners van de gemeente Heerde.

Heleen: “Ik ben binnen de gemeente Heerde begonnen als integraal gespreksvoerder binnen het sociaal domein. Vanaf 2018 ben ik procesregisseur. Als procesregisseur ben ik de verbindende schakel tussen verschillende processen binnen de gemeente en ook met externe partijen. Ik zorg voor een goede samenwerking hierin en voer hierop de regie. Ik ondersteun en adviseer collega’s zoals beleidsadviseurs en regievoerders en samenwerkingspartners ook hoe we nieuw beleid het beste kunnen invoeren in bestaande processen, vooral op het gebied van preventie en veiligheid.

Taken die ik in mijn pakket heb zijn bijvoorbeeld nazorg aan ex-gedetineerden en de Wvggz. Dat is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Deze wet regelt onder andere de rechten van mensen die te maken hebben met bijvoorbeeld verplichte zorg of bemoeizorg vanwege een psychische aandoening. Sinds november 2020 ben ik ook projectleider aanpak GHB, middelengebruik en verslaving. Twee weken geleden hebben we deze nieuwe aanpak gepresenteerd.

In 2019 zijn we eigenlijk al met de voorbereidingen gestart. Het Trimbos-instituut heeft toen onderzoek gedaan naar de GHB-problematiek in onze gemeente. Dat heeft ons geholpen om meer zicht te krijgen hierop en het maken van een passende aanpak. In deze aanpak heeft de gemeente de regie maar we kunnen dit niet alleen. We werken samen met politie, het team preventie van STIP, zoals de jongerenwerkers, scholen, GGD, Tactus, artsen, kerken, etc. Ik heb als projectleider/procesregisseur om de week casusoverleg met de wijkagent en een verslavingsdeskundige. In het casusoverleg verbinden we alle informatie en organisaties aan elkaar. Ook bespreken we individuele casus en kijken we wat we kunnen aanbieden. Soms is preventie voldoende en in een ander geval besluiten we dat een opname het beste is.

Collega’s van het preventieteam van STIP, zoals de jongerenwerker en de buurtcoaches en de wijkagent gaan vooral naar de jongeren toe op straat. Zij lichten jongeren voor, signaleren en leiden ook jongeren toe naar bijvoorbeeld reguliere zorg. Daarnaast gaan zij ook met ouders in gesprek en geven voorlichting en advies. De basis om de GHB-en andere verslavingsproblematiek aan te pakken ligt er nu. We zijn hiermee weer een stapje dichterbij het streven om voor iedere inwoner een veilige en gezonde leefomgeving te creëren. Op het gebied van veiligheid ben ik ook aandachtfunctionaris huiselijk geweld, kinder- en ouderenmishandeling.

Dit jaar gaan mijn collega Heidy van der Schaaf (ook aandachtfunctionaris huiselijk geweld) al onze collega’s binnen STIP opnieuw trainen zodat iedereen bekend is met de meldcode huiselijk geweld. Ook besteden we weer aandacht aan het herkennen van de signalen die bij huiselijk geweld horen. We zorgen dat we elkaar allemaal goed kunnen vinden om dit aan te pakken en onze inwoners die dit betreft goed te kunnen helpen en/of te begeleiden hierin. Als procesregisseur vind ik het waardevol om te horen hoe inwoners over de verschillende onderwerpen zoals de aanpak GHB en veiligheid denken. Of om te horen welke signalen zij zien.

Via Zorgvraag Heerde ben ik altijd te bereiken. Dus wil je iets delen, bel dan naar (0578) 69 94 99, laat je naam en telefoonnummer achter en dan bel ik je terug.”

Heleen Schipper