Medewerker in beeld: Henriette Bresser-Dingerink

Ben je wel eens benieuwd wie er voor zorgen dat alles op rolletjes loopt voor de burgemeester en wethouders? Dat zijn onder andere de dames van het bestuurssecretariaat. Samen met Bea Bessels, Jose Hellendoorn en Elly Hofstra vormt Henriette Bresser-Dingerink het bestuurs- en managementsecretariaat. Het takenpakket is breed. Ze verzorgen secretariële en administratieve ondersteuning en werken nauw samen met de beleidsambtenaren. Ze beheren de agenda’s en de mails van de bestuurders en ondersteunen en regelen ook activiteiten en bijeenkomsten. Bea Bessels regelt collegeafspraken en collegevergaderingen en is daarnaast werkzaam bij de griffie. Jose en Henriette zijn ook lid van het Interventieteam. Zij leveren hiermee een bijdrage aan een optimale en veilige omgeving.