Medewerker in beeld: Kevin Bosch

“Mijn rol is letterlijk om mensen in beweging te brengen en mensen bewust te maken van een gezonde(re) levensstijl. In die rol ben ik een allesverbinder tussen maatschappelijke partners. Ik breng mensen bij elkaar. Dat kan op individueel niveau of op groepsniveau. De centrale vraag is altijd: wat past bij jou?”

Kevin Bosch is sinds 2019 buurtsportcoach bij de gemeente Heerde. Samen met collega’s en het onderwijs, zorg en welzijn, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties maakt hij jong en oud bewust van het positieve effect van bewegen. Kevin: “Bewegen brengt zingeving, het geeft je sociale contacten en het maakt je vitaler en veerkrachtig. We willen hiermee voorkomen dat mensen zich gaan isoleren. Door in beweging te komen blijven we in contact en deze verbinding zorgt voor een plek in de samenleving, bijvoorbeeld door nieuwe sociale contacten. Hierdoor voelen mensen zich beter en doen weer mee. We richten ons met name op jonge kwetsbare kinderen en hun ouders, ouderen met of zonder beperking en in het bijzonder zoomen we in op statushouders en mensen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Per doelgroep kijken we wat het beste aanbod is.

Het coronavirus heeft helaas gevolgen voor wat we wel of niet kunnen aanbieden. Kinderen kunnen niet altijd sporten omdat hun trainer in quarantaine moet, er worden geen competities gespeeld en volwassenen mogen ook maar beperkt sporten in teamverband. Gelukkig mag individueel sporten of single tennis nog wel.

Een andere taak van Kevin is de uitrol van het sportakkoord wat de gemeente Heerde samen doet met het platform Sport, verschillende maatschappelijke partners en sportaanbieders. De eerste ambitie om uit te werken is de vitale sportvereniging. Kevin: “Concreet betekent dit dat we kijken naar de gezondheid van een sportvereniging op het gebied van beleid, organisatie (bestuur, vrijwilligers, leden), financiën, sportplezier en maatschappelijke betrokkenheid. Mijn rol daarin is om de partijen samen te brengen en te adviseren. Het platform Sport voert de adviezen uit. Het uiteindelijke doel is om iedere inwoner van Heerde een plezierige plek kan vinden binnen een vitale sportvereniging en dat er geen mensen worden buitengesloten. En dat verenigingen goed kijken naar hun eigen organisatie om dat mogelijk te maken. Zo creëren we een prettig beweegklimaat in de gemeente Heerde zodat iedereen mee kan doen.