Medewerker in beeld: Marten Venema

Het is een drukke tijd geweest voor Marten Venema, onze communicatieadviseur. En nog steeds eigenlijk. Corona bepaalt al acht weken het grootste deel van zijn werk.

Marten: 'De gemeente heeft een grote rol in het begeleiden van deze crisis voor haar inwoners. We bieden financiële ondersteuning aan, coördineren de uitvoering van maatregelen, zien erop toe dat we ons met elkaar zo goed mogelijk houden aan de afspraken en proberen initiatieven van inwoners aan elkaar te verbinden. En voor al dit extra werk is communicatie-advies en uitvoering nodig.'

Marten is, sinds de start van de crisis, onderdeel van het gemeentelijk beleidsteam: het overleg waarin de gemeente afstemt (onder voorzitterschap van de burgemeester) hoe zij omgaat met allerlei zaken rondom corona. Marten: 'Jaarlijks volg ik diverse trainingen en oefeningen op het gebied van crisiscommunicatie. Ik heb heel wat grote branden, ongelukken of slecht weer voorbij zien komen. Maar dit is echt anders. Niet een acuut gevaar waar snel op gehandeld moet worden, maar een minder acuut, maar veel langer durende crisis.'

Marten zorgt al weken lang voor een mix aan berichten op het Facebook- en Twitterkanaal van de gemeente. Van adviezen van de Rijksoverheid, tot informatie over afsluitingen van dijk en Heerderstrand, tot berichten over initiatieven van inwoners. Daarnaast adviseert hij de burgemeester en - eerder - de locoburgemeester, handelt persvragen af en schrijft artikelen voor www.heerde.nl en voor de Schaapskooi. Wat ook veel tijd kost: zorgen dat de vragen die via social media gesteld worden een antwoord krijgen. En dat allemaal vanachter de keukentafel. Marten: 'Ik ben best heel erg druk geweest, de afgelopen weken. Het wordt nu heel langzaam iets minder intensief. Maar dit werk geeft me heel veel voldoening en ik doe het met veel plezier.'