Medewerker in beeld: Paul Harmsen

De laatste maanden van het afgelopen jaar stonden voor Paul Harmsen in het teken van het klaarmaken en inrichten van onze nieuwe locatie STIP, het STeun- en InformatiePunt aan de Sportlaan 2H. Sinds begin januari werken alle organisaties binnen het sociaal domein samen vanuit één locatie. Denk hierbij aan team jeugd en gezin, sociaal werkers, medewerkers Wmo en schulddienstverlening, het consultatiebureau (Vérian) en Vluchtelingenwerk. 

Als preventieregisseur en regievoerder STIP heeft Paul Harmsen een regierol in de uitvoering. “Binnen de gemeente Heerde is preventie een belangrijk onderwerp. Door met verschillende organisaties vanuit een plek samen te werken kunnen we veel sneller signaleren, afstemmen en eerder ondersteuning bieden als dat nodig is. Mijn rol is om ondersteunend en faciliterend te zijn aan de mensen die dit uitvoeren. Ik moet het collega’s makkelijk maken zodat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Hiervoor stem ik bijvoorbeeld af met de afdeling beleid binnen de gemeente en ook met externe partners zoals huisartsen, scholen, zorgaanbieders, wijkagenten, kerken, etc. Met als doel om inwoners in onze gemeente de meest passende zorg en ondersteuning te geven.” 

Door samen te werken binnen STIP en regelmatig af te stemmen ontstaat een goed werkend netwerk van personen en instanties die de ogen en oren zijn in de samenleving. Zo kunnen signalen vroegtijdig opgepakt worden. Paul: “Een voorbeeld is dat we per 1 januari, samen met andere instanties, preventie en vroegsignalering inzetten op het gebied van schulden. Stel dat iemand de energierekening niet betaalt. Dan kan het energiebedrijf contact met ons opnemen. Wij kunnen als gemeente direct een brief sturen naar of liever nog een huisbezoek afleggen bij die inwoner om te vragen of ze hulp nodig hebben. Hiermee voorkomen we dat inwoners die in de schulden zitten of dreigen te komen, verder in de problemen komen. Een ander voorbeeld is dat we door goed en regelmatig contact met huisartsen eerder in beeld komen bij mensen die ondersteuning nodig hebben omdat ze ouder worden of eenzaam zijn. Door met elkaar samen te werken en regelmatig af te stemmen kun je sneller zien waar ondersteuning nodig is en problemen snel oppakken. Mijn drive is dat inwoners het gevoel hebben dat ze snel worden geholpen als ze bij STIP en de gemeente aankloppen. Dat ze een goed antwoord krijgen op hun hulpvraag en niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. Ook vind ik het belangrijk dat mensen vertrouwen hebben dat ze altijd bij STIP terecht voor welke ondersteuning dan ook. Wij denken mee over de meest passende oplossing, wat kan iemand samen met zijn of haar netwerk daar zelf in doen en waar wij in kunnen ondersteunen. We proberen bij alle vragen te kijken naar wat het beste past bij de persoonlijke situatie van iemand. Het lijkt me mooi als we dat in de toekomst bereiken met elkaar.