Medewerker in beeld: Robin Hafkamp

Robin Hafkamp ging in mei 2019 aan de slag als trainee bij de gemeente Heerde. Als afgestudeerd bestuurskundige en raadslid in zijn eigen gemeente had hij al van jongs af aan de ambitie om binnen de overheid aan de slag te gaan: “Ik vind het mooi om bij te dragen aan de maatschappelijke opgaven die de overheid heeft. Daarom ben ik ook actief in de lokale politiek in mijn eigen woongemeente. Als raadslid vervul je wel een heel andere rol dan as ambtenaar en het is erg interessant om beide processen mee te maken.

Als trainee houd ik mij bezig met het thema duurzaamheid. Een heel actueel thema. We werken als gemeente Heerde sinds een aantal jaar samen met het Regionaal Energieloket. Zij hebben specialistische kennis op het gebied van energiebesparing en verduurzaming. Die kennis brengen wij samen met hen, Heerde Energiek en de energiecoaches weer over naar inwoners. Zo zijn er allerlei duurzame mogelijkheden voor woningen. Door die goed onder de aandacht brengen, hopen we mensen bewust te maken,te motiveren en te stimuleren om iets met die mogelijkheden te doen. 

In 2020 heeft het Rijk subsidie beschikbaar gesteld hiervoor. Dat betekende dat we als gemeente heel concreet acties aan konden bieden aan woningeigenaren zoals bijvoorbeeld zonnepanelen tegen een voordelig tarief, maar ook adviesacties in verschillende wijken waarmee inwoners inzicht hebben gekregen in de te zetten stappen naar een aardgasvrije woning. Daarnaast konden woningeigenaren een cadeaubon ontvangen om kleine energiebesparende maatregelen te treffen.

In 2021 kunnen we aan de slag met nieuwe acties omdat we vanuit het Rijk opnieuw subsidie hebben ontvangen. En het mooie is dat dit jaar ook huurders gebruik kunnen maken van de acties. We werken hierin weer samen met Heerde Energiek en nu ook met woningcorporatie Triada. Want duurzaamheid is een onderwerp wat niet alleen iets is van de overheid maar van de hele samenleving. Daarom is het goed dat we de handen ineen slaan. En juist deze maatschappelijke opgaven, die we me elkaar als samenleving oppakken, maken dat ik het werken bij de overheid erg leuk vind.

Juist voor jongeren is het leuk om voor de overheid te werken omdat je mee kan denken over je eigen toekomst en aan thema’s kan werken die impact hebben en die voor jongeren en hun toekomst belangrijk zijn. Veel mensen denken nog steeds dat het saai is. Ik ervaar het omgekeerde, namelijk dat het dynamisch en veelzijdig is omdat je het maatschappelijk belang en inwoners dient.”

Heeft u interesse in verduurzaming van uw woning en wilt u advies? Neem dan contact op met het Regionaal Energieloket via www.regionaalenergieloket.nl/Heerde. Of wilt u in contact komen met een energiecoach? Neem dan contact op via www.heerde-energiek.nl.