Regeling meerkosten zorgorganisaties en professionals tijdens corona

De VNG en het Rijk hebben afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan zorgorganisaties en professionals. Eén van de afspraken van het Rijk en de VNG betreft het vergoeden van de meerkosten die aanbieders maken om aan de richtlijnen van het RIVM te kunnen voldoen.
Op de website van de Zorgregio Midden-IJssel/ Oost-Veluwe vindt u de regeling meerkosten en het format voor het aanvragen van een compensatie. Is uw zorgorganisatie niet aangesloten bij de raamovereenkomst van de Zorgregio? Dan dient u uw aanvraag in via gemeente@heerde.nl.

Let op: De eerste tranche van meerkosten loopt van 13 maart tot 1 juli 2020. De declaratie van meerkosten voor deze periode moet uiterlijk 15 september zijn ingediend.