Richtlijn declaraties voor zorgaanbieders tijdens corona.

17-04-2020

Momenteel volgt iedereen in Nederland maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Als gevolg hiervan is ook de declaratieregeling aangepast voor de periode dat de maatregelen gelden. In dit bericht informeren wij u hierover.

Bedankt

De ingrijpende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te beperken vragen veel van ons allemaal. In het bijzonder van zorgorganisaties en -professionals. De acht gemeenten in de regio zijn dankbaar voor de enorme inzet van professionals, vrijwilligers en mantelzorgers, en spreken daar hun respect en waardering voor uit.

Declaratieregeling

Op 27 maart jl. heeft de zorgregio een eerste bericht uitgedaan naar gecontracteerde zorgaanbieders Jeugd, Wmo en MO-BW met richtlijnen voor de financiële consequenties en aanpassingen in de dienstverlening als gevolg van het coronavirus. 

Het bericht van 27 maart is verder uitgewerkt met aanvullende bepalingen. Lees de extra informatie. (U wordt doorgeleid naar de website van de Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe.)

Lokaal contract

Hebt u een lokaal contract afgesloten met de gemeente op het gebied van Jeugd of Wmo? Neem dan contact op met Ties Buimer (t.buimer@heerde.nl) voor de Wmo of met Martine van Hemmen (m.vanhemmen@heerde.nl) voor Jeugd.