Werkwijze continuïteitsbijdrage

24-04-2020

De werkwijze voor het aanvragen van de continuïteitsbijdrage is bekend. Dit is een verdere uitwerking over hoe om te gaan met niet geleverde zorg, zoals genoemd in het bericht van 16 april 2020 over de tijdelijke declaratieregeling.

Werkwijze

Aanbieders worden opgeroepen om de zorg zoveel als mogelijk, al dan niet op alternatieve wijze, te laten doorgaan. Er kan een categorie resteren waarbij zorgverlening als gevolg van het coronavirus niet meer mogelijk is.
Landelijk is de afspraak gemaakt dat het in standhouden van het zorglandschap ook in deze fase van cruciaal belang is. Dit betekent dat financiële problemen (het niet meer kunnen betalen van kosten door weggevallen van de omzet) als gevolg van de coronacrisis bij aanbieders voorkomen moeten worden door het bieden van een omzetgarantie.
Zorgaanbieders kunnen een maandelijkse continuïteitsbijdrage aanvragen, in ieder geval voor de periode van 12 maart tot 1 juni 2020.

Webinar

Op donderdag 30 april kunt u deelnemen aan een webinar over de continuïteitsbijdrage. Er is dan gelegenheid om vragen te stellen.

Klik hier om de werkwijze voor het aanvragen van de continuïteitsbijdrage te bekijken en/of  u aan te melden voor de webinar. (U wordt doorgeleid naar de website van de Zorgregio MIJOV.)