Vanwege onderhoudswerkzaamheden is deze website op maandag 12 april uur minder goed bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden kunt u geen online aanvragen indienen. De producten van Burgerzaken kunt u wel aanvragen of regelen (verhuizing doorgeven, uittreksel aanvragen etcetera). 

Tijdelijke wet maatregelen covid-19 op 1 december in werking

Op dinsdag 1 december 2020 is de Tijdelijk wet maatregelen covid-19 in werking getreden. Deze wet heeft als doel om de Coronamaatregelen een specifieke wettelijke basis te bieden en deze steviger democratisch te verankeren.

De huidige noodverordeningen covid-19 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) worden vervangen door deze tijdelijke wet met daaraan gekoppelde ministeriële regelingen.

Meer informatie op de website van de VNOG.