Tijdelijke wet maatregelen covid-19 op 1 december in werking

Op dinsdag 1 december 2020 is de Tijdelijk wet maatregelen covid-19 in werking getreden. Deze wet heeft als doel om de Coronamaatregelen een specifieke wettelijke basis te bieden en deze steviger democratisch te verankeren.

De huidige noodverordeningen covid-19 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) worden vervangen door deze tijdelijke wet met daaraan gekoppelde ministeriële regelingen.

Meer informatie op de website van de VNOG.