Gemeentepagina week 18, 4 mei 2021

Hieronder vindt u de artikelen uit de gemeentepagina van week 18, 4 mei 2021. U kunt deze artikelen ook via een PDF bekijken. De PDF is minder geschikt voor mensen met een functiebeperking.

Start ontwerp mfa Wapenveld

Met de keuze van een architect is een nieuwe stap gezet voor de bouw van een multifunctionele accommodatie (mfa) in Wapenveld. Deze architect gaat, in goed contact met de toekomstige gebruikers, een ontwerp voor dit gebouw maken. Hiermee belandt het project in een nieuwe fase, nadat eerder in goed overleg met de toekomstige gebruikers en de omgeving al de basis voor het plan is vastgelegd. Er is gekozen voor BDG Architecten uit Zwolle. Bij de keuze van de architect is gekeken naar de ervaring die dit bureau heeft met zaken als visie op duurzaamheid, inpassing in de omgeving en participatie bij het ontwikkelen van het ontwerp. Het streven is om het definitieve ontwerp eind dit jaar klaar te hebben. Bij het ontwerpen van de mfa worden de potentiële gebruikers en de omgeving uitgebreid betrokken, zowel door ze actief mee te laten praten en denken als door ze te informeren. Bij het ontwerpen wordt gekeken naar een zo optimaal mogelijk gebruik van de ruimte. Hiermee wordt verspilling voorkomen.

De toekomstige mfa in Wapenveld komt op de huidige plek van de sporthal en tennishal. In de mfa komen allerlei basisvoorzieningen bij elkaar, zoals het Steun- en informatiepunt (Stip), sport, cultuur en gezondheidszorg, maar ook de brandweer gaat er onderdeel van uitmaken. Met deze ontwikkeling wordt het dorp Wapenveld nog mooier en leefbaarder. Meer informatie over de mfa vindt u op www.heerde.nl/mfawapenveld.

Studenten dragen hun steentje bij aan sport- en beweegcultuur

Binnen Actief Heerde, het sportstimuleringsprogramma van de gemeente Heerde, ondersteunen op de achtergrond vier studenten van de CALO opleiding Sportkunde van Windesheim het programma. Deze studenten zijn ijverig met opdrachten of interventies die een bijdrage leveren aan een gezondere samenleving op het gebied van sport en bewegen. Ze doen dit onder begeleiding van Kevin Bosch en Niek Hofman, de buurtcoaches Sport en Bewegen. Deze week stellen we twee van de vier studenten aan u voor.

'Ik ben Babette van Oostrum, ik woon in Zwolle, en mijn opdracht is om inwoners met een beperking in de gemeente Heerde in beeld te krijgen. De doelgroep is jeugd van vijf tot en met achttien jaar oud die een beperking heeft. Binnen dit onderzoek richt ik me op wat de doelgroep doet in zijn of haar vrije tijd, met name op het gebied van sport en bewegen, of dit aanbod aansluit aan de behoefte en hoe wij anderen met een beperking kunnen inspireren om in beweging te komen. Het doel is om een goed beeld te krijgen wat deze doelgroep al doet op het gebied van sport en wat hun wensen en behoeften nog zijn. Zo kan Actief Heerde het sportaanbod voor de  jeugd met een beperking hierop aanpassen. Ben jij (of ken jij) iemand die woont in de gemeente Heerde, tussen de vijf en achttien jaar oud is en een beperking heeft? Neem dan contact op met Kevin Bosch via tel. (06) 553 430 26 of stuur een mail naar actief@heerde.nl.’

‘Mijn naam is Jeroen van der Laan, ik woon in Heerde en doe de opleiding sportkunde in Zwolle. Voor mijn tweedejaarsstage loop ik stage bij team Actief Heerde. Het overzicht van alle evenementen, zowel intern als extern, kan nog beter. Dus binnen de organisatie en naar de samenleving en de ketenpartners van de gemeente Heerde toe. Denk hierbij aan scholen, sportverenigingen, zorg en welzijn of het bedrijfsleven. Daarom is mijn projectdoel om een platform en communicatietool te bedenken waar in één oogopslag staat wanneer welk evenement plaatsvindt. Hierdoor is er een overzicht voor iedereen.’

Heeft u tips of wilt u meedenken? Neem dan contact op met Kevin Bosch via tel. (06) 553 430 26  of stuur een mail naar actief@heerde.nl.

Gewijzigde openingstijden gemeentekantoor

Op de volgende dagen is het gemeentekantoor gesloten en ook telefonisch niet bereikbaar:

  • Bevrijdingsdag woensdag 5 mei
  • Hemelvaartsdag donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei

Herinrichting Bloemstraat gestart

Maandag 3 mei ging de herinrichting van de Bloemstraat in Heerde van start. De werkzaamheden beginnen met het verwijderen van alle bestaande verharding. Verder wordt een nieuw infiltratieriool gelegd en alle huisaansluitingen worden vernieuwd. De rijbaan wordt voorzien van gebakken klinkers en er wordt een nieuw trottoir aangelegd. Vóór de nieuwe woningen worden openbare parkeerplaatsen gemaakt. De openbare verlichting wordt vervangen door LED-verlichting. Ook wordt de groenvoorziening vernieuwd. Van maandag 3 mei tot vrijdag 10 september wordt de Bloemstraat in drie fasen afgesloten voor het verkeer. In de eerste fase wordt het deel tussen de Veerstraat en Rozenstraat afgesloten. In de tweede fase wordt het deel tussen de Rozenstraat en Postweg afgesloten. Als laatste wordt de kruising met de Postweg afgesloten. De omleidingen worden met borden aangegeven. Enige overlast is helaas niet te voorkomen.

Heroriëntatiegesprekken ondernemers

Veel ondernemers zijn hard getroffen door de coronacrisis, ook ondernemers die daarvoor succesvol bezig waren. Voor een deel van hen biedt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) of een andere ondersteuningsmaatregel voldoende uitkomst. Maar er zijn ook heel wat ondernemers die zich heroriënteren op wat zij aan het doen zijn. De meerderheid wil door en kan daarbij ondersteuning gebruiken. Bijvoorbeeld om hun ondernemersperspectief te versterken of zich te laten bij- of omscholen. Voor zelfstandig ondernemers die zich willen heroriënteren op de arbeidsmarkt, biedt de gemeente Heerde passende ondersteuning aan. Denk hierbij aan loopbaanadvies, coachgesprekken, inzet jobmatcher, een arbeidsmarktscan, maar ook mentale ondersteuning. De heroriëntatiegesprekken hebben als doel om te komen tot een ander verdienmodel of om zich te oriënteren op een baan in loondienst.

Heeft u interesse in deze gesprekken? Neem dan contact op met het team Werk en Inkomen (0578) 69 94 99.

Huishoudcoach Heleen van der Sar

Sinds enkele weken is Heleen van der Sar aan het werk binnen de gemeente Heerde als huishoudcoach. Een huishoudcoach zorgt ervoor dat, met een advies of begeleiding, mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Als u er in het huishouden niet meer uitkomt, kunt een gesprek met Heleen aanvragen. Samen met u, en de mensen om u heen, bekijkt zij hoe u het huishouden zelf kunt blijven doen. Heleen: ‘Het liefst blijven mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Hiervoor  zijn vaak aanpassingen nodig, of een andere manier van werken in het huishouden. Bijvoorbeeld door nieuwe vaardigheden aan te leren. Ook kunnen taken soms eenvoudiger uitgevoerd worden of onderverdeeld in deeltaken. Daarnaast kan het helpen om een dag- of weekstructuur te gebruiken. Soms worden passende adviezen gegeven over het anders inrichten van het huis of om specifieke hulpmiddelen te gebruiken. Denk hierbij aan een wasmachine of wasdroger op hoogte plaatsen, het aanschaffen van een robotstofzuiger of het gebruik van een huishoudrooster. Ook is er de mogelijkheid om samen te bekijken wat familie, kinderen en kennissen kunnen en willen bijdragen.’

Heleen is werkzaam bij Stip, het Steun en informatiepunt in de gemeente Heerde. De coach is onafhankelijk en heeft een bewustwordings- en informatieve taak rondom het hele huishouden. Daarnaast kan Heleen ook doorverwijzen naar particuliere ondersteuningsmogelijkheden of de algemene voorziening schoon en leefbaar huis in Heerde. Heleen: ‘Soms is een maatwerkoplossing nodig. Dan kan ik  doorverwijzen naar de gespreksvoerder van de gemeente Heerde. Dit gebeurt natuurlijk altijd in samenspraak en met toestemming van de cliënt. Ik sluit een gesprek af met een schriftelijk, persoonlijk advies dat alleen voor de cliënt is. 

Aan de inzet van de huishoudcoach zijn geen kosten verbonden. U kunt zich aanmelden voor een gesprek met de huishoudcoach door te bellen naar (0578) 69 94 99.

Aanwijzen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Postweg in Heerde

Aan de Postweg in Heerde wordt voor een bewoner van het Hogepad een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aangewezen. Dit verkeersbesluit, inclusief bezwarenprocedure, is in te zien via zoek.officielebekendmakingen.nl.

Opheffing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Nachtegaalweg in Wapenveld

Aan de Nachtegaalweg in Wapenveld wordt een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats opgeheven. Dit verkeersbesluit, inclusief bezwarenprocedure, is in te zien via zoek.officielebekendmakingen.nl.

Bekendmakingen 4 mei 2021

Naar de bekendmakingen van week 18, 2021

U kunt een overzicht van al onze bekendmakingen (met zoekfunctie) vinden op www.heerde.nl/bekendmakingenen via zoek.officielebekendmakingen.nl. Op de laatste website staan ook al geldend beleid en verordeningen.