Gemeentepagina week 29, 20 juli 2021

Hieronder vindt u de artikelen uit de gemeentepagina van week 20, 2021. U kunt deze artikelen ook via een PDF bekijken. De PDF is minder geschikt voor mensen met een functiebeperking.

Column Stephan Nienhuis

Vorige week was ik ‘s avonds aanwezig bij het Steun- en informatiepunt (Stip) in Heerde. Daar werd de  eerste brainstormstormsessie ‘adviesvangers’ gehouden. Adviesvangers is voor Heerde een nieuwe methode die we vooral gaan gebruiken om in gesprek te gaan met jongeren uit onze gemeente. De avond begon met pizza’s en een creatieve kennismaking. Hierdoor voelde iedereen zich vrij om met elkaar op een leuke manier van gedachten te wisselen. Er werd op speelse wijze gebrainstormd en ideeën verzameld. De hoofdvraag aan onze jongeren deze avond was om mee te denken over een ‘after-corona activiteit’ of actie. En wat de gemeente daarin kan betekenen. De jongeren konden aangeven welke ideeën zij op dit moment het belangrijkst vinden. Een bijzonder leuke manier om jeugd te betrekken bij actuele vragen. Ik heb er al een paar potentiële raadsleden tussen gezien!

Het is prachtig om te zien dat de locatie Stip meer en meer de functie krijgt die voor dit gebouw bedacht was en dat dit soort initiatieven weer fysiek kunnen plaatsvinden. Je merkte bij iedereen, zowel de jongeren als onze medewerkers, dat het een verademing was dat we weer een keer, in gepaste omvang, bij elkaar konden komen. Verschillende activiteiten beginnen weer meer vorm te krijgen en ook is het inloopspreekuur Stip weer begonnen. Dat betekent dat de deur open staat voor alle inwoners van alle leeftijden met vragen op sociaal terrein. Denk daarbij aan vragen over Wmo, jeugd en gezin, schulddienstverlening maar ook middelengebruik of huiselijk geweld.

Heeft u vragen of wilt u uw verhaal kwijt? Loop dan eens binnen voor een kop koffie en een gesprek. U bent van harte welkom bij Stip aan de Sportlaan 2h. En heb jij als jongere zin om een volgende keer ook mee te denken? Meld je dan alvast aan voor een volgende adviesvangerssessie via ikdoemee@heerde.nl.

Agrariërs bieden petitie aan

Op 8 juli heeft wethouder Wolbert Meijer een petitie van agrariërs in ontvangst genomen. Hierin beschrijven de agrariërs hun visie op landelijke of lokale ontwikkelingen, zoals het opwekken van zonne- en windenergie, stikstof, de omgevingsvisie of agrarisch ondernemerschap in Heerde. De visie van de agrariërs komt voort uit de gesprekken die ze hebben gevoerd met de burgemeester en wethouder. De visie is inmiddels ook aan de gemeenteraad aangeboden. In september wordt het gesprek met de agrariërs vervolgd.

Pas op voor uittreksels via dienstverleners

Er zijn op dit moment verschillende dienstverleners en websites die gemeentelijke uittreksels voor u kunnen aanvragen. Maar de prijs voor het uittreksel is dan altijd hoger dan wanneer u het rechtstreeks bij de gemeente aanvraagt. Zo is er momenteel een website actief waar u standaard € 32,25 betaalt, terwijl u bij de gemeente € 10,15 betaalt. En we horen ook dat uittreksels door tussenpersonen soms niet eens worden geleverd. Laat u daarom niet verleiden uw aanvraag elders te doen, en vraag een uittreksel rechtstreeks aan bij de gemeente. En het aanvragen bij de gemeente is net zo eenvoudig en goedkoper. Veel uittreksels kunt u ook online aanvragen. Ga naar www.heerde.nl/uittreksels voor meer informatie of maak een afspraak via www.heerde.nl/afspraak. U kunt ook een afspraak maken door te bellen naar (0578) 69 94 94 of een e-mail te sturen naar gemeente@heerde.nl.

Onderwijs en kinderopvang ondertekenen preventieakkoord

Gezond zijn en gezond blijven, dat wil toch iedereen? Preventie en gezondheid verdienen een centrale plek in ons dagelijkse leven. En daar kun je niet jong genoeg mee beginnen! De kinderopvang en het onderwijs in de gemeente Heerde hebben een preventieakkoord ondertekend en werken onder andere aan:

  • Het geven van informatie over gezonde voeding en hoe je een gezonde maaltijd kunt maken.
  • Het samen met de onderwijsinstellingen uitbreiden van het programma 'De gezonde school'.  Daarin krijgen thema's zoals voeding, roken, bewegen, sport en welbevinden de aandacht.
  • Het stimuleren van bewegend leren en doorbreken van een zitcultuur.

Zo zetten kinderopvangorganisaties Twerkel, ‘t Hummelhuis en KOM zich allemaal in voor gezond eten en drinken. Als je bij Twerkel binnenkomt staat de kan met komkommerwater al op tafel. ’t Hummelhuis zet om half vijf ‘s middags niet langer een schaal met crackers en smeerkaas klaar, maar geeft nu de kinderen groentesnacks te eten. ‘t Hummelhuis benadrukt het succes daarvan: ‘Het verbaast iedereen hoe snel de schaal weer leeg is.’ Een aantal scholen doet al mee aan ‘De gezonde school’ en bewegend leren is op veel scholen inmiddels onderdeel van het rekenprogramma. ‘Buitenspelen doen we veel, ook in de regen’, aldus CBS het Kristal. CBS Het Talent is gecertificeerd als gezonde school en krijgt jaarlijks schoolfruit. CBS de Dominee van Maasschool wil een groentetuin die wordt onderhouden door vrijwilligers. Ook de Jenaplanschool heeft zich aangemeld en onderstreept het preventieakkoord van harte. De gemeente Heerde is trots op hun bijdrage, want gezonde kinderen en leerlingen presteren beter! Wil jij in gesprek over het preventieakkoord en deze ondertekenen? Mail dan naar gemeente@heerde.nl met als onderwerp ‘preventieakkoord’.

Laatste werkdagen juli geen (spoed)aanvragen paspoort of id

Maandag 2 augustus wordt een nieuw model van de Nederlandse identiteitskaart ingevoerd. Hierdoor kunt u donderdag 29 juli (vanaf 12.00 uur) en vrijdag 30 juli geen aanvraag of spoedaanvraag indienen voor een paspoort of Nederlandse identiteitskaart (id). Gaat u op vakantie? Controleer dan de geldigheid van uw paspoort of id en maak indien nodig tijdig een afspraak.

GGD-testlocatie in Heerde blijft voorlopig open

De testlocatie op de parkeerplaats aan de Marktstraat in Heerde blijft voorlopig beschikbaar, omdat de vraag naar testen weer is gestegen en de drempel voor het testen zo laag mogelijk gehouden moet worden. Iedereen met corona-gerelateerde klachten kan zich laten testen bij één van de testlocaties van de GGD. Om een testafspraak te maken is het landelijke afsprakennummer 0800-1202 beschikbaar. Online kan een afspraak ingepland worden via coronatest.nl. Het streven is om de test zo snel mogelijk af te nemen, in principe de volgende dag. De uitslag volgt meestal binnen 48 uur. De 48 uur gaat in op het einde van de dag waarop de test is gedaan. Meer informatie vindt u op www.ggdnog.nl.

Save the date: 18 november 2021

Ondernemersevent Heerde 2021, thema samenwerking. Tijdens het Ondernemersevent gaan we als ondernemers en overheid weer met elkaar in gesprek. Dit jaar met als thema: Samenwerking. Samenwerken en kennisdelen is juist ook in tijden van corona noodzakelijk gebleken. Ondernemers zijn hard geraakt en moeten met creatieve oplossingen komen om het hoofd boven water te houden. Ondanks de onzekerheden en uitdagingen van de afgelopen periode hebben we mooie initiatieven zien ontstaan in de gemeente Heerde. Tijdens het ondernemersevent presenteert een aantal ondernemers zich die uitblinken in samenwerken. We nodigen ondernemers, overheid, onderwijs en kennisinstellingen uit om hierover mee te praten. Onze hoofdgastspreker van deze avond is Rob Harmeling, een voormalig Nederlands topwielrenner en bekend vanwege zijn optredens in televisieprogramma De Avondetappe. Hij legt bevlogen uit hoe een sterke wil, gedegen voorbereiding en goede samenwerking met collega’s de belangrijkste voorwaarden zijn om de top te bereiken en die te behouden. Reserveer de datum alvast in uw agenda! Het ondernemersevent is op donderdag 18 november, van 19.00 tot 22.15 uur in De Heerd, Griftstraat 8 Heerde. Het programma volgt in het najaar, maar u kunt verzekerd zijn van een inspirerende avond.

Gezellige, uitdagende en boeiende activiteiten bij Stip

Stip is het Steun- en informatiepunt in de gemeente Heerde. Wij organiseren gezellige en ontspannende activiteiten. Alle inwoners kunnen meedoen. Wilt u er even uit, of iets gezelligs met andere inwoners ondernemen? Loop gerust eens binnen of neem contact met ons op.

Meerdere dagen per week zijn er verschillende inloopactiviteiten in Wapenveld (Hof van Cramer) en Heerde (Stip). Het doel is om samen een stuk gezelligheid en ontspanning te vinden, door bijvoorbeeld creatieve activiteiten en gezelschapsspellen. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden en er zijn geen kosten aan verbonden. Een actueel aanbod vindt u in de folders die op beide locaties en diverse openbare gebouwen liggen. U kunt ook informatie vinden op www.hofvancramer.nl, www.zorgvraagheerde.nl en de facebookpagina van Stip. Ook organiseren onze Stip-medewerkers activiteiten waarbij de hersenen wat meer uitgedaagd worden en fit blijven. Bijvoorbeeld over techniek of het oplossen van puzzels. Er is ruimte om te praten over actuele thema’s die spelen in de gemeente Heerde of daarbuiten. Heeft u alleen behoefte aan gezelschap en een kopje koffie of thee? Dan bent u natuurlijk van harte welkom! Daarnaast bieden we activiteiten aan waarbij u kunt leren en ervaren. Stip werkt onder andere samen met vrijwilligersorganisaties en inwoners met talent en maakt gebruik van de mooie natuur die er in Heerde is. Wilt u meer informatie over activiteiten of graag meedoen? Meld u dan aan bij Jacqueline Dijkslag (0578) 69 94 99 of Ton Hulsebos (06) 512 593 70.

Collectieve zorgverzekering voor minima

Met ingang van 2022 kunnen minima in Heerde een collectieve zorgverzekering afsluiten bij Aevitae (spreek uit: évité). Dit is een nieuwe zorgaanbieder, omdat de huidige aanbieder Menzis het contract met de gemeente heeft gestopt. De inwoners die nu al gebruik maken van de gemeentepolis kunnen vanaf half november overstappen. Ze krijgen tegen die tijd hierover een brief. De gemeentepolis heeft meerdere pakketten, zowel voor mensen met hoge zorgkosten als voor mensen met minder kosten. Zo kan bijvoorbeeld het eigen risico worden verzekerd. De premies voor de verzekering worden eind 2021 vastgesteld. De gemeente is blij dat ze een nieuwe zorgverzekeraar heeft gevonden. Dit viel niet mee, omdat de meeste verzekeraars geen gemeentepolis willen aanbieden.

Evenementenkalender Visit Heerde

Dit is een selectie uit de agenda op www.visitheerde.com. Kijk op www.visitheerde.com voor meer informatie en het meest actuele overzicht, of bel TIP Heerde (0578) 61 70 94. Evenementen aanmelden via coordinator@visitheerde.com

Evenement

Locatie

Datum en tijdstip

Muziek op het terras

Terras Dorpsplein, Heerde

24 juli, aanvang 14.30 uur

IJsselkunst

Gemeente Heerde

Dagelijks tot 19 september vanaf 09.00 uur

Foto-expositie Achter de IJssel

Haven Veessen, bij de toegang Kozakkenveer

Dagelijks tot 19 september vanaf 09.00 uur

Pluktuin

Kwekerij van der Velde, Borchgraverweg 3a, Heerde

Tot 28 augustus woe. t/m zat. van 09.00-17.00 uur

Officiële bekendmakingen op Overheid.nl

Al onze officiële bekendmakingen staan op www.overheid.nl. Om er eenvoudig te zoeken of om u in te schrijven voor een e-mailservice, kunt u gebruik maken van www.overheid.nl/overuwbuurt. U kunt daar ook kiezen voor een kaartweergave, waarop u tot straat- of buurtniveau kunt inzoomen. Meer over bekendmakingen vind u op deze pagina.

Besluiten raadsvergadering 12 juli

Deze avond stond in het teken de Voorjaarsnota 2021 en Perspectiefnota 2022-2025. Ook werd het Treasurystatuut 2021 vastgesteld. Voorafgaand aan de vergadering waren één amendement (wijzigingsvoorstel) en vier moties (verzoeken aan het college) aangekondigd. Na de opening overhandigde wethouder Meijer een petitie aan de burgemeester met daarin een reactie van agrarisch Heerde op de Omgevingswet.

Treasurystatuut gemeente Heerde 2021

Afgesproken is dat de financiële beleidsstukken, en dus ook het statuut, iedere vier jaar worden geactualiseerd. De raad heeft het Treasurystatuut gemeente Heerde 2021 unaniem en conform vastgesteld.

Voorjaarsnota 2021 en Perspectiefnota 2022-2025

De raad werd voorgesteld de voorjaarsnota en perspectiefnota vast te stellen. Bij dit agendapunt hebben de fracties hun beschouwing op het meerjarenperspectief gehouden. Een samenvatting van deze beschouwingen vindt u iets verderop. De volledige versies staan op www.heerde.nl. Bij dit agendapunt waren één amendement en vier moties ingediend. Door de fractie D66/GL werd amendement 2021-03 ingediend, waarmee het college werd gevraagd in de begroting 2022 de budgetten voor nieuw beleid voor het IHP, de Hof van Cramer, Communicatievisie, Participatievisie en Arbobeleid in te vullen in plaats van deze als pm-post op te nemen. Op basis van de bespreking is het amendement ingetrokken voordat deze in stemming is gebracht. Door de fracties VVD en GBP was motie 2021-03 aangekondigd, waarmee het college werd verzocht te zorgen voor goede registratie van het drugsgebruik onder onze jeugd, zodat de cijfers recent zijn en de statistieken kloppen. Op basis van de bespreking is het amendement ingetrokken voordat deze in stemming is gebracht.

Door de fracties CDA, CU-SGP, PvdA, D66/GL en GBP was motie 2021-04 aangekondigd, inzake meervoudig ruimtegebruik grootschalige opwek duurzame energie. Hiermee werd het college verzocht om:

  • Samen met RWS en de initiatiefgroep de mogelijkheden te verkennen van opwek van duurzame zonne-energie in combinatie met de realisatie van een geluidswal of scherm en grote parkeerplaatsen in onze gemeente
  • Deze verkenning mee te nemen in het proces om te komen tot een lokaal uitnodigingskader en wanneer uit de verkenning blijkt dat er hier mogelijkheden liggen de financiële haalbaarheid hierin mee te nemen.

Op basis van de bespreking is deze motie unaniem aangenomen. 

De aangekondigde moties 2021-05, Woningbouw en grondpolitiek, ingediend door de fracties VVD en GBP en 2021-06, inzake potenties woningbouw en omgevingsdialoog ingediend door de fractie D66/GL, zijn op basis van de bespreking ingetrokken zonder in stemming te zijn gebracht.

De Voorjaarsnota 2021 en de Perspectiefnota 2022-2025 zijn vervolgens in stemming gebracht en zijn unaniem en conform aangenomen.

De besluitenlijst van deze raadsvergadering en de algemene beschouwingen kunt u vinden op www.heerde.nl/gemeenteraad, Het volledige verslag wordt daar geplaatst nadat deze in een volgende raadsvergadering is vastgesteld. Maar u kunt, dankzij RTV 794, de vergadering ook terugkijken via Youtube.