Gemeentepagina week 38, 21 september 2021

Hieronder vindt u de artikelen uit de gemeentepagina van week 38, 21 september 2021. Daarbij ook een themapagina over het Raadhuis. U kunt deze artikelen ook via een PDF bekijken. De PDF is minder geschikt voor mensen met een functiebeperking.

Open Dag Raadhuis

Op 25 september kunt u het gerenoveerde Raadhuis van de gemeente Heerde bekijken tijdens een Open Dag, die duurt van 13.30 tot 16.00 uur. Vanwege corona hebben we wel een aantal beperkingen. Bovendien vragen we u om zoveel mogelijk op bepaalde tijden te komen.

Coronamaatregelen

We laten maximaal 60 bezoekers tegelijkertijd in het gebouw. Hiermee voldoen we ruim aan de eis voor ‘doorstroomlocaties’, zodat u in het gebouw 1,5 meter afstand kunt bewaren tot elkaar. U krijgt hiervoor een kaartje, die u bij het vertrek moet inleveren. Bij de ingang kunt u uw handen desinfecteren. Om te voorkomen dat iedereen tegelijkertijd komt, vragen we u om op de volgende tijden te komen:

 • Begint uw achternaam met de letter A t/m H? Kom dan tussen 13.30 en 14.15 uur.
 • Begint uw achternaam met de letter I t/m Q? Kom dan tussen 14.15 en 15.00 uur.
 • Begint uw achternaam met de letter R t/m Z? Kom dan tussen 15.00 en 15.45 uur.

Om de doorstroom te vlot te laten verlopen en iedereen een kans te geven, vragen we u om niet langer dan nodig in het gebouw te blijven. Ook vragen we u om, als er een wachtrij mocht ontstaan, daarin afstand te houden. Natuurlijk houden we in de gaten of eventuele wijzigingen in het coronabeleid leidt tot aanpassingen van deze maatregelen. We hopen dat iedereen die dat wil het gebouw kan bezichtigen. Misschien heeft u andere verplichtingen of bent u niet in de gelegenheid te komen? Dan kunt u een filmpje van het gebouw bekijken. Dit filmpje plaatsen we vanaf 25 september op www.heerde.nl/renovatieraadhuis.

Praat mee over voorwaarden voor duurzame energie!

Om klimaatdoelen te behalen hebben we de opgave om onze energie duurzaam op te wekken. In de gemeente Heerde doen we dit voor een belangrijk deel met zonnepanelen op daken, maar we hebben ook grootschalige vormen van duurzame energie nodig. De gemeente Heerde zal een bijdrage gaan leveren aan de landelijke en regionale doelstellingen voor windenergie en/of zonne-energie, maar dat doen we op een zorgvuldige manier. In gebiedssessies willen we met u in gesprek hoe en waar we dat kunnen gaan doen.

Data sessies gewijzigd

Om het gesprek met elkaar zo concreet mogelijk te kunnen voeren hebben we de gemeente opgedeeld in drie gebieden (grofweg Heerde, Wapenveld en Veessen). Zie hiervoor het kaartje. In een vorig bericht zijn data in september genoemd voor de sessies. Daarvoor zijn nieuwe momenten gepland. De gesprekken vinden nu plaats op de avonden van:

 • 26 oktober (gebied Noord/Wapenveld),
 • 28 oktober (gebied Zuid/Heerde),
 • 2 november (gebied Oost/Veessen).

Tijdens de gebiedssessies bespreken we met elkaar waar mogelijkheden zijn voor zonnevelden en windmolens en onder welke voorwaarden. Denk daarbij aan de maximale grootte van zonnevelden en windmolens en welke combinaties er te maken zijn, bijvoorbeeld extra natuuraanleg, opvang van water of benutten van infrastructuur. Daarnaast horen we graag hoe u als inwoner van het gebied betrokken wilt worden bij de ontwikkeling van een initiatief, en hoe u wilt meeprofiteren. Het doel van de gebiedssessies is om de criteria voor toekomstige initiatiefnemers passend te maken voor de verschillende gebieden in de gemeente Heerde. Uiteindelijk kent u als inwoner het gebied het beste! U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar duurzaam@heerde.nl. Vermeld in de e-mail uw woonplaats, zodat we een passende verdeling van de deelnemers in de gebieden kunnen maken. We hebben ruimte voor 15 deelnemers per gebiedssessie, zodat we een goed inhoudelijk gesprek kunnen voeren. Mocht de sessie in uw gebied al vol zitten, dan heeft u de mogelijkheid om ons uw aandachtspunten te e-mailen. In november volgen nog een aantal gemeente brede bijeenkomsten waarin we de eerste uitwerking met u bespreken.

De week van de ontmoeting

Van 30 september tot en met 7 oktober is het de week tegen de Eenzaamheid. Omdat ontmoeting deze week centraal staat hopen we u te zien en te spreken. U bent van harte welkom bij twee nieuwe inloopactiviteiten:

 • Inloop met koffie/thee, elke dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur in de Hof van Cramer, Wapenveld en elke donderdag van 10.00 tot 11.00 uur in Stip, Heerde
 • Inloop om te boeien/leren op elke eerste donderdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur in Stip, Heerde

De inloop met koffie/thee is gericht op ontmoeting en ontspanning. De inloop boeien/leren is gericht op leren en ervaren. We organiseren deze inloop namelijk samen met inwoners met talent en vrijwilligersorganisaties. Woensdagochtend 6 oktober staat er in de foyer van de Heerd een creatieve ochtend gepland om 10.00 uur. Dit is een initiatief van twee inwoners, die ontmoeting tussen mensen mogelijk willen maken en stimuleren. Donderdagmiddag 7 oktober komt Gerrit Veldwijk, vrijwilliger bij Stichting Landschapsbeheer Gelderland, vertellen over alle soorten vrijwilligerswerk, die deze Stichting doet. Specifiek gaat hij in op het Klompenpad Wapenveld, één van de oudste klompenpaden van ons land. Daarnaast zijn er allerlei reguliere activiteiten die er vanuit Stip op verschillende locaties worden georganiseerd.

Ook in de Hof van Cramer zijn er allerlei ontmoetingsmogelijkheden. Verschillende laagdrempelige activiteiten waar u geen lid van hoeft te zijn en waar u eenvoudig aan mee kunt doen. In Stip zijn er  dagactiviteiten op dinsdag en woensdag. Deze dagactiviteiten zijn gericht op gezelschap en spel- en uitdagende (creatieve) activiteiten om het brein fit te houden. De sociaal werkers Ton Hulsebos en Jacqueline Dijkslag vertellen u graag over de diverse mogelijkheden die er zijn. Neem gerust contact op via telefoonnummer (06) 512 593 70. We hopen u snel te ontmoeten!

Evenementenkalender Visit Heerde

Dit is een selectie uit de agenda op www.visitheerde.com. Kijk op www.visitheerde.com voor meer informatie en het meest actuele overzicht, of bel TIP Heerde (0578) 61 70 94. Evenementen aanmelden via coordinator@visitheerde.com

Evenement

Locatie

Datum en tijdstip

Nederlands Zuivelmuseum

Erve IJzerman, Kanaaldijk 63, Wapenveld

Donderdag en vrijdag 13.00 tot 16.00 uur en zaterdag 10.30 tot 16.00 uur

Beleefweekend, zie www.visitheerde.com

Gemeente Heerde

24, 25 en 26 september 2021

Ochtendwandeling Schaapskudde

Schaapskooi, Elburgerweg, Heerde

25 september, aanvang half uur voor zonsopkomst

Theater: Helligen Hendrik

Theater de Heerd, Griftstraat 8, Heerde

25 september, aanvang 20.15 uur

Rondje Pontje Rock

Gemeente Heerde

26 september, aanvang 11.00 uur

Onderhoud A50 tussen knooppunt Hattemerbroek en Vaassen

De A50 tussen Heerde en Vaassen wordt de komende maanden volledig gerenoveerd. Er komt geluiddempend asfalt en de markeringen, vangrails en viaducten worden waar nodig onderhouden. Eerst werkt Rijkswaterstaat in de richting van Apeldoorn, waarbij de A50 ’s nachts is afgesloten tussen knooppunt Hattemerbroek en Epe van 20 september tot 11 oktober. Daarna vinden de werkzaamheden plaats tussen Epe en Vaassen van 18 oktober tot woensdag 27 oktober. Pas uw vertrektijd aan vanwege een langere (omleidings)route en kans op files. Volg de aanwijzingen op de borden boven en langs de weg. Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl/grootonderhoudoostnl of raadpleeg de actuele verkeersinformatie via de app Rijkswaterstaat Actueel of bel (0800) 8002.

Officiële bekendmakingen op Overheid.nl

Al onze officiële bekendmakingen staan op www.overheid.nl. Om er eenvoudig te zoeken of om u in te schrijven voor een e-mailservice, kunt u gebruik maken van Berichten over uw buurt. U kunt ook kiezen voor een kaartweergave, waarop u tot straat- of buurtniveau kunt inzoomen. Meer over bekendmakingen vind u op deze pagina.

Themapagina Raadhuis

Voorwoord

Deze week openen we het gerenoveerde Raadhuis. Het Raadhuis is al bijna een eeuw een beeldbepalend gebouw in Heerde. Een renovatie is bij zo’n kenmerkend gebouw altijd spannend. Passen de nodige aanpassingen in het gebouw? En blijven de kosten binnen het beschikbare budget? Daarom ben ik blij dat de renovatie van ons Raadhuis zo goed is verlopen. Niet alleen staat er een gebouw dat door de renovatie weer in volle glorie staat te prijken, bovendien is het toekomstbestendig en duurzaam. En daarbij zijn we binnen het budget gebleven. Ik dank iedereen die daaraan heeft bijgedragen. Maar wat zeker zo belangrijk is: de inwoners van de gemeente Heerde hebben weer een Raadhuis waar ze trots op mogen zijn. Ik hoop dat er in dit Huis der Democratie weer veel beslissingen worden genomen die ten goede komen aan onze gemeente, zoals al bijna een eeuw lang is gebeurd!

Yasemin Cegerek, Wethouder

De weg tot renovatie

De renovatie van het Raadhuis begon in 2020, tijdens de coronacrisis. Hier was een lange tijd van voorbereiding aan vooraf gegaan. Het begon eigenlijk al met de verhuizing van het gemeentelijk personeel naar het kantoor aan de Eperweg 5 in 2014. Dat kantoor bood geen ruimte om ook het gemeentebestuur te huisvesten. Hoewel er ook naar andere locaties is gekeken, heeft de gemeenteraad toen besloten dat het bestuur in het huidige Raadhuis moest blijven. Dit betekende wel dat een renovatie nodig was.

De noodzaak tot renovatie

Die renovatie was noodzakelijk om vier redenen:

 • Het gebouw kende veel gebreken en achterstallig onderhoud.
 • Het gebouw was energie-technisch slecht met energielabel G. Dit betekende dat er heel veel energie verloren ging. Niet alleen slecht voor het milieu en kostbaar, maar het past ook niet bij een gemeente die duurzaamheid als één van de speerpunten heeft.
 • Het gebouw moest aangepast worden aan de functies die er worden uitgevoerd. Dat gaf ook de mogelijkheid om het binnenklimaat te verbeteren.
 • Tenslotte moest de toegankelijkheid, bijvoorbeeld voor minder validen, worden verbeterd.

Er zijn meerdere opties ontwikkeld voor de verbouwing. Van eenvoudige aanpassingen tot een duurzaam gebouw dat weer langere tijd mee zou kunnen. De gemeenteraad koos op 18 december 2017 voor het laatste. Op basis van de uitgewerkte plannen besloot de gemeenteraad op 28 januari 2019 om het krediet beschikbaar te stellen voor de renovatie. Hoewel de gekozen optie ook de duurste was, waren de hogere kosten, zeker in vergelijking met de belangrijke voordelen die het opleverde, beperkt. Op langere termijn pakt de oplossing waarschijnlijk ook goedkoper uit door lagere energiekosten omdat de duurzaamheid is verhoogd en door lagere onderhoudskosten. Kortom: we hebben nu een functioneel en duurzaam Raadhuis dat er weer 30 jaar tegen kan!

Voorlopers van het huidige Raadhuis

In 1812, toen Nederland door Frankrijk was ingelijfd, besloot de Franse overheid om ‘het ambt’ Heerde te verdelen in de mairie (gemeente) Heerde en de mairie Veessen. De eerste maire (burgemeester) werd N.S. van Meurs. Er was toen nog geen gemeentehuis, Van Meurs werkte vanuit zijn woonhuis. De ‘municipale raad’ vergaderde in de herberg ‘Het Wapen van Overijssel’, dat aan het Dorpsplein lag. In 1818 werden Heerde en Veessen samengevoegd tot één gemeente. Op 1 maart 1863 legde N.S. van Meurs, na 60 jaar, zijn functie als burgemeester/secretaris neer. Met de komst van burgemeester H.F.S. van Toornenburg ontstonden problemen met de huisvesting. Nadat hij eerst ondergebracht was in logementen, werd eind 1865 de ‘Secretarie en het Gemeentehuis’, met inbegrip van 25 strekkende meter aan archief, naar zijn woonhuis overgebracht. Dat paste er niet in, en daarom drong Van Toornenburg er bij de gemeenteraad op aan een gemeentehuis te bouwen. De zuinige raadsleden gingen hier niet in mee. Maar toen door het toenemende aantal leerlingen een nieuw schoolgebouw werd gebouwd, besloot de gemeenteraad om op de plek van de oude school, aan de Dorpsstraat, een gemeentehuis te bouwen – 20 jaar na het aantreden van Van Toornenburg. Op dinsdag 20 mei 1884 werd dit gemeentehuis feestelijk in gebruik genomen. Het pand bestaat nog altijd, als winkelpand aan de Dorpsstraat 44.

Een korte geschiedenis van het huidige Raadhuis

Villa Nova aan de Dorpsstraat 1 kwam als Raadhuis in beeld in 1927. Het werd (samen met de tuin en een ‘bosje met vijvertje’) aan de gemeente Heerde geschonken door de erven van Theodora Catharina Eva van Meurs – de kleindochter van burgemeester Van Meurs. De laatste had de villa in 1868 laten bouwen. Voorwaarde bij de schenking was, dat de villa gebruikt zou worden als Raadhuis en dat ‘de schoonheid van de geschonken natuur’ niet aangetast zou worden. Er was wel een behoorlijke verbouwing nodig om van dit woonhuis een raadhuis te maken, wat tot flinke discussie leidde in de gemeenteraad. Er kwam onder meer een woning in voor de bode, en twee politiecellen. Al gauw kreeg de gemeente allerlei giften voor het nieuwe Raadhuis, bijvoorbeeld schilderijen en allerlei meubilair. Niet alles werd geaccepteerd: een 60-jarige cactus werd geweigerd, want deze was ‘minder geschikt vanwege de vele zorg die de plant eist’. De schenker ontving daarom een brief waarin ‘in zachte termen’ werd aangegeven dat het geschenk niet kon worden aangenomen. Op 21 december 1928 werd het Raadhuis officieel geopend door burgemeester Schorer, en op 31 januari 1929 vond er de eerste raadsvergadering plaats.

Vele jaren later, in 1979, kwam er een tijdelijke aanbouw. Dit was nodig om de steeds maar groeiende gemeentelijke organisatie te kunnen huisvesten. Geheel in de stijl van toen: een strak ontwerp, betonnen buitenplaten met grind en grote ramen, alles met weinig opsmuk. In 1984 en 1995 werd de aanbouw verder uitgebreid. Omdat het een tijdelijke bouw betrof, ging de kwaliteit snel achteruit. Rond 2010 werd naarstig gekeken naar andere mogelijkheden. Toen de Rabobank vertrok uit haar pand aan de Eperweg, was de oplossing snel gevonden. In 2014 verhuisde de gemeentelijke organisatie naar dat pand. De aanbouw aan het Raadhuis werd (op een klein deel na) afgebroken. De raad, het college en het bestuurssecretariaat bleven ‘zetel houden’ in het Raadhuis. Met de afbraak van de aanbouw werd het Raadhuis weer vrijstaand, met het Van Meurspark als achtertuin, de groene omlijsting van weleer. In 2016 werd het plein voor het Raadhuis opnieuw ingericht. Dit gebeurde volgens een plan uit 1927, dat toentertijd nooit was uitgevoerd. Tot 2016 was het vooral een parkeerterrein. Met de herinrichting is het een mooie ‘voortuin’ geworden.

Belangrijkste wijzigingen

Het Raadhuis is van binnen en van buiten helemaal opgeknapt. Veel van de aanpassingen zijn eigenlijk niet terug te zien: zo is de bekabeling helemaal vernieuwd en is er een goede klimaatbeheersing gekomen. Het gehele gebouw is veel energieneutraler gemaakt, bijvoorbeeld door voorzetramen en zonnepanelen. Bij de buitenmuur zijn de voegen opnieuw gevuld en goten vervangen. De meest zichtbare verbouwingen zijn die van de trouwzaal en de voormalige raadzaal. Tot voor kort zat het bestuurssecretariaat in de aanbouw uit de jaren ‘70. Doordat deze aanbouw werd gesloopt, moest er op een andere manier ruimte worden gemaakt om iedereen te kunnen huisvesten. De oplossing was om de trouwzaal en de raadzaal te combineren. Om dit te kunnen doen, heeft de trouwzaal een aanbouw gekregen. Dit is gebeurd in goed overleg met de stichting Vrienden van het Van Meurspark en erfgoeddeskundigen van de provincie. Met de aanbouw is de ruimte groot genoeg om ook als raadzaal gebruikt te kunnen worden. De grotendeels glazen aanbouw is ruim drie meter diep, waardoor een zeer open beeld is ontstaan. De voormalige raadzaal is omgebouwd tot in totaal drie ruimtes. Aan beide zijden is een kamer voor een wethouder gemaakt, met daartussen een werkruimte, die ook wordt gebruikt als vergaderruimte voor het college van B&W. Minder grote verbouwingen zijn bijvoorbeeld de verplaatsing van de keuken naar een voormalige kantoorruimte, de verplaatsing van de lift, waarmee ook de kelder bereikbaar is geworden, en het uitdiepen van de kelder waar toiletvoorzieningen zijn gekomen. Het resultaat kunt u vanaf 25 september bekijken via een filmpje op www.heerde.nl/renovatieraadhuis.

Financiën

Voor de verbouwing was een budget beschikbaar gesteld van ruim € 1,8 miljoen. Dit was inclusief de erfgoedsubsidie van bijna € 750.000 die de gemeente van de provincie Gelderland heeft gekregen vanuit de regeling Functioneel Gebruik Erfgoed. In april 2020 gaf de raad toestemming voor een aanvulling van ruim 4 ton voor onder meer asbestsanering, audiovisuele middelen voor de raad en verhuiskosten. De verbouwing is keurig binnen het budget uitgevoerd, inclusief nieuw meubilair, bijvoorbeeld in de trouw-/raadzaal.

Huis der democratie

In het Raadhuis is het bestuur van de gemeente Heerde gehuisvest. Hier vergaderen de gemeenteraad en de door de gemeenteraad ingestelde commissies. Daarom kan het Raadhuis ook wel het ‘Huis der Democratie’ voor de gemeente Heerde worden genoemd: in dit gebouw worden de belangrijke besluiten genomen door de volksvertegenwoordigers die door de inwoners van Heerde zijn gekozen. Met het nieuwe audiovisuele systeem dat de gemeenteraad heeft aangeschaft, zijn de raads- en commissievergaderingen live te volgen op www.heerde.nl/gemeenteraad. Naast de gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders (het ‘dagelijks bestuur’ van de gemeente) hun werkkamers in het Raadhuis en vergadert er wekelijks. Ook de ondersteuning voor deze beide bestuursorganen werkt vanuit het Raadhuis. Dit zijn de griffie, de gemeentesecretaris en het bestuurssecretariaat. Het Raadhuis is ook één van de trouwlocaties in onze gemeente. Veel inwoners hebben mooie herinneringen aan hun huwelijk in het Raadhuis. We hopen dat ook toekomstige stellen mooie herinneringen op kunnen bouwen in deze nieuwe zaal. 

De opening

Het Raadhuis is in de tweede week van september weer in gebruik genomen door het college. De eerste vergadering van de raadscommissies heeft er ook plaatsgevonden, op 13 september. Maar deze week wordt het Raadhuis geopend: de officiële opening vindt plaats op woensdag 22 september. Deze is voor genodigden, maar de opening wordt ook gefilmd door RTV794. Inwoners van de gemeente krijgen op 25 september de kans om het gebouw te bekijken tijdens een open dag. En voor wie dan niet kan: er komt op die dag ook een film op onze website (www.heerde.nl/renovatieraadhuis) waarin u het gebouw kunt bekijken!