Heerde zoekt een burgemeester!

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van maandag 13 maart is het startschot gegeven voor de procedure die ertoe moet leiden dat Heerde eind dit jaar zijn nieuwe burgemeester kan verwelkomen. De raad van Heerde heeft daartoe de zogeheten profielschets vastgesteld. In die profielschets is opgeschreven wat Heerde van zijn nieuwe burgemeester verwacht.

Kandidaten die denken aan de profielschets te voldoen, kunnen solliciteren bij de Commissaris van de Koning in Gelderland. Deze stelt samen met de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad een lijst met benoembare kandidaten samen. De vertrouwenscommissie voert de selectiegesprekken met de beste kandidaten. Deze commissie stelt vervolgens twee kandidaten voor aan de gemeenteraad van Heerde, die er één kiest. Dat gebeurt op 6 juli tijdens een speciale raadsvergadering.

Vervolgens is het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan zet: dit ministerie regelt dat de nieuwe burgemeester van Heerde door de regering kan worden benoemd. Dit heet Kroonbenoeming. Als dit eenmaal is gebeurd, kan de nieuwe burgemeester van Heerde op 5 oktober tijdens een bijzondere raadsvergadering in De Heerd worden geïnstalleerd. 

Vervolgstappen

Hoe gaat het proces nu verder? Hieronder staan schematisch de vervolgstappen beschreven:

Maart - april 2023

Vacature is opengesteld; kandidaten melden zich bij de Commissaris van de Koning in Gelderland

April - mei 2023 De Commissaris van de Koning doet de intake van kandidaten en voert oriënterende gesprekken
Juni - juli 2023

De Commissaris van de Koning en de vertrouwenscommissie van de raad van Heerde bepalen welke kandidaten worden uitgenodigd voor selectiegesprekken

De vertrouwenscommissie voert selectiegesprekken met kandidaten

De vertrouwenscommissie stelt een voordracht op met twee kandidaten

De raad van Heerde stemt op 6 juli over de voordracht en draagt één voorkeurskandidaat voor

Augustus - september 2023 Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bereidt de Kroonbenoeming voor
Oktober 2023  De nieuwbenoemde burgemeester wordt op 5 oktober in de raadsvergadering geïnstalleerd
 

   
Wat verwacht Heerde van zijn burgemeester? Het hoe en waarom van de profielschets

Maandag 13 maart heeft de raad van Heerde de profielschets voor de nieuwe burgemeester vastgesteld. In die profielschets staat heel beknopt opgeschreven wat Heerde verwacht van zijn burgemeester en welke karaktertrekken en eigenschappen hij of zij moet hebben. Ook onze gemeente zelf staat beschreven om kandidaten een indruk te geven van de Heerder gemeenschap en hoe het daar reilt en zeilt.

Selectiemiddel

De profielschets is dus een belangrijk selectiemiddel: voor kandidaat-burgemeesters en voor Heerde. Vandaar dat de Heerdenaren zijn gevraagd om mee te denken over de profielschets. Die raadpleging leverde 135 reacties van inwoners op,  en was daarmee de meest succesvolle raadpleging tot nu toe. De rode draad uit die reacties laat een duidelijke voorkeur zien voor een onafhankelijke, herkenbare en stabiele bestuurder, die een verbindende rol speelt en is gericht op de toekomst van Heerde en zijn bevolking. De vertrouwenscommissie van de raad – dat is de commissie die de profielschets opstelt – heeft deze belangrijke elementen dan ook opgenomen in de profielschets.

Naar de vacature en profielschets