Het college prijst inzet voor onderwijs aan Oekraïners

Het college van Burgemeester en Wethouders is blij met het onderwijs dat in de afgelopen maanden aan Oekraïense kinderen is gegeven, en bedankt iedereen die zich daarvoor heeft ingezet. 

Burgemeester Jan Willem Wiggers bezocht begin juli de NT2-taalklas. Hier krijgen bovenbouwleerlingen Nederlandse taal door docenten van ProCon. De schooldirecteuren van Kristal en Wereldwijs zorgden voor een klaslokaal en meubilair. Zo’n 11 leerlingen volgden dit onderwijs. De gemeente Heerde coördineerde de opstart en regelde tijdelijk het busvervoer van de leerlingen. De burgemeester sprak zijn bewondering uit voor de leerlingen. Na alles wat ze hebben meegemaakt gaan ze nu naar school en kennen al wat Nederlands. Daarna deed hij rekenspelletjes met ze. En hij trakteerde de juffen en vertaalster op een bakmix met de tekst: ‘Het was een heel bijzonder jaar, maar we hebben er iets moois van gebakken met elkaar!’

Ongeveer 17 leerlingen van 12 tot 18 jaar volgen onderwijs bij de Internationale Schakelklas op de Noordgouw. Wethouder William van Ommen bezocht hen, en bedankte de docenten voor het feit dat ze in korte tijd onderwijs hebben geregeld voor de leerlingen uit de Oekraïne. Namens het college van B&W sprak hij daarvoor zijn waardering uit. De wethouder had ook aandacht voor de leerlingen zelf. Hij gaf hen allemaal een pen van de gemeente Heerde. Volgend jaar stromen deze leerlingen door naar het reguliere onderwijs voor nieuwkomers.

Omdat ook sporten belangrijk is voor kinderen en jongeren, kregen de Oekraïense kinderen van 12 tot 18 jaar elke woensdag bewegingsonderwijs. Dit was onderdeel van het totale onderwijsprogramma en werd aangeboden in een samenwerking tussen ROC Aventus en Stip. Jeroen van de Wetering en zijn ROC-studenten verzorgden het bewegingsonderwijs als vrijwilligers. Om hen te bedanken voor hun inzet, bezocht wethouder Stephan Nienhuis alle betrokkenen. Daarbij overhandigde hij een boeketje bloemen aan Jeroen van de Wetering.

Jan Willem Wiggers met kinderen van de NT2-taalklas in het klaslokaal.

Stephan Nienhuis, Kevin Bosch, Jeroen van de Wetering, ROC-studenten in een gymzaal.