Nr. 11, 15-06-2022

Inleiding

Van harte welkom in de gemeente Heerde. Met deze nieuwsbrief informeren we Oekraïense gasten in onze gemeente zo goed mogelijk over de verschillende onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Bij voorbeeld over onderwijs, spreekuren, sport en andere activiteiten. 

Введение

Добро пожаловать в муниципалитет Херде. С помощью этого информационного бюллетеня мы информируем украинских гостей в нашем муниципалитете как можно лучше о различных темах, которые важны для них. Например, об образовании, консультациях, занятиях спортом и других мероприятиях.

Tijdelijke richtlijn bescherming Oekraïners

Vluchtelingen uit Oekraïne vallen momenteel onder de ‘Regeling Tijdelijke Bescherming’. Dit betekent dat mensen uit Oekraïne recht hebben op opvang, medische zorg en onderwijs voor minderjarige kinderen. De richtlijn duurt tot 4 maart 2023. De IND is deze week gestart met een nieuwe manier van registreren van Oekraïense vluchtelingen. Zij krijgen een sticker in hun paspoort als bewijs van hun verblijfsrecht in Nederland. 

Inschrijving BRP (Basisregistratie Personen)

Alleen mensen die zijn ingeschreven in het BRP (Basisregistratie Personen) krijgen een sticker. Heeft u zich nog niet ingeschreven? Maak dan een afspraak met de gemeente Heerde om u alsnog in te schrijven. Sommige vluchtelingen krijgen geen sticker maar een pasje, omdat ze niet beschikken over een paspoort of ander identificerend document.

Op dit moment is bekend dat de IND de locatie boeken voor deze registratie. Wanneer dit precies zal zijn, is nog niet bekend. Wij houden u op de hoogte wanneer er meer bekend is. 

Временная директива о защите украинцев

Беженцы из Украины в настоящее время подпадают под действие «Положения о временной защите». Это означает, что граждане Украины имеют право на приют, медицинское обслуживание и образование несовершеннолетних детей. Директива будет действовать до 4 марта 2023 года. На этой неделе IND запустила новый способ регистрации украинских беженцев. Они получают наклейку в паспорте в качестве доказательства своего права на проживание в Нидерландах.

Регистрация БРП (Базовая регистрация лиц)

Наклейку получат только люди, зарегистрированные в БРП (Базовая регистрация лиц). Вы еще не зарегистрировались? Затем запишитесь на прием в муниципалитет Херде для регистрации. 
Некоторые беженцы получают не наклейку, а пропуск, поскольку у них нет паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. 

В настоящее время известно, что IND забронирует место для этой регистрации. Когда именно это будет, пока неизвестно. Мы будем держать вас в курсе, когда станет известно больше.

Groot onderhoud Groteweg in Wapenveld

Maandag 13 juni is gestart met groot onderhoud aan het asfalt van de Groteweg in Wapenveld. Op het gedeelte tussen Bankenburgerweg en ongeveer 150 meter voorbij de Dr. Jan van Breemenlaan krijgen de rijbaan en het fietspad nieuw asfalt.

Wegafsluiting

Van maandag 13 juni tot en met zaterdag 18 juni is dit deel van Groteweg afgesloten voor al het verkeer. Er is een omleidingsroute voor het gemotoriseerde verkeer via de Kamperweg/Hessenweg/ Leemculeweg en Molenweg. Het fietsverkeer wordt omgeleid via het fietspad over de voormalige spoorbaan. 

Капитальный ремонт Grotweg в Вапенвельде

В понедельник, 13 июня, начался капитальный ремонт асфальта Гротевега в Вапенвельде. На участке между Банкенбургервег и примерно в 150 метрах от реки Др. Яна ван Бременлана, проезжая часть и велосипедная дорожка будут покрыты новым асфальтом.

Перекрытие дороги

Эта часть Гротевега будет закрыта для всех транспортных средств с понедельника, 13 июня, по субботу, 18 июня. Существует объездной маршрут для моторизованного движения через Кампервег/Хессенвег/Лимкулевег и Моленвег. Велосипедное движение перенаправляется по велосипедной дорожке над бывшей железнодорожной колеей.

Wekelijks spreekuur over werk en vacatures

Iedere donderdagochtend is er op Groot Stokkert weer een spreekuur voor alle vragen over werk en vacatures. Dit gebeurt vanuit Stip, samen met Werkleerbedrijf Lucrato.

  • Wanneer: Elke donderdag van 09.00 – 12.00 uur
  • Locatie: Bungalow 2, Groot Stokkert

Еженедельное рабочее время о работе и вакансиях&

Каждое утро четверга в Groot Stokkert проводится еще один консультационный час по всем вопросам о работе и вакансиях. Это делается из Stip вместе с Werkleerbedrijf Lucrato.

  • Когда: каждый четверг с 09:00 до 12:00
  • Расположение: Бунгало 2, Грут Стоккерт.