Nr. 12, 27-06-2022

Inleiding

Van harte welkom in de gemeente Heerde. Met deze nieuwsbrief informeren we Oekraïense gasten in onze gemeente zo goed mogelijk over de verschillende onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Bijvoorbeeld over onderwijs, spreekuren, sport en andere activiteiten. 

Введение 

Добро пожаловать в муниципалитет Херде. С помощью этого информационного бюллетеня мы информируем украинских гостей в нашем муниципалитете как можно лучше о различных темах, которые важны для них. Например, об образовании, консультациях, занятиях спортом и других мероприятиях.

Werk je? Laat het weten!

Beste bewoners van het Groot Stokkert, wij hebben een verzoek aan jullie die al eerder was meegedeeld. 
Op het moment dat u aan het werk gaat, willen wij u erop attenderen dat u verplicht bent om het door te geven aan de locatiemanager of inkomensconsulent Arie van Veen. Neem dan de volgende gegevens mee:

  • Naam; Bsn; Startdatum werk; Huisnummer

Вы работаете? Дай мне знать!

Уважаемые жители Groot Stokkert, у нас есть к вам просьба, о которой уже сообщалось ранее. 
Обращаем ваше внимание на то, что когда вы начинаете работать, вы обязаны сообщить об этом менеджеру по местоположению или консультанту по доходам Арье ван Вин в Groot Stokkert. Пожалуйста, возьмите с собой следующую информацию: 

  • Имя; BSN; дату начала работы; номер дома

Psychische en maatschappelijke ondersteuning

Hallo allemaal, Ik ben Natascha Drost, 32 jaar en pas komen wonen in het mooie Heerde. 

Ik bied psychische en maatschappelijke ondersteuning. Jullie kunnen bij mij terecht voor vragen omtrent psychische gezondheid en maatschappelijke problemen waar je tegenaan loopt. Zit jij met zorgen, pieker je of kom je er zelf niet uit? Dan kun je bij mij terecht. Binnenkort kom ik kennismaken op het terrein van Groot Stokkert. Wie weet tot dan! Groetjes, Natascha Drost 

Психологическая и социальная поддержка

Добрий день, Меня зовут Наташа Дрост, мне 32 года, недавно я переехала в прекрасный город Херде.

Оказываю психологическую и социальную поддержку. Вы можете связаться со мной по вопросам, касающимся психического здоровья и социальных проблем, с которыми вы сталкиваетесь. Если вы не можете сами разобраться? Тогда вы можете ко мне обратиться. Ближайшее время я встречусь с вами Groot Stokkert. С уважением, Наташа Дрост.

28 juni jongerencentrum Odyssee open voor Oekraïense jongeren

Alle Oekraïense jongeren van 13-23 jaar worden op dinsdag 28 juni, van 15:00-17:00 uur, verwacht bij jongerencentrum Odyssee in Wapenveld. Adres: Pollstraat 5, 8191 DA, Wapenveld, naast sporthal in Wapenveld. Het jongerencentrum kan iedere week open voor Oekraïense en Nederlandse jongeren. Dat moeten de Oekraïense jongeren dan overleggen met de jongerenwerker.  

28 июня Молодежный центр Odyssee открылся для украинской молодежи

Всех украинских молодых людей в возрасте от 13 до 23 лет ждут в молодежном центре Odyssee в Вапенфельде во вторник, 28 июня, с 15:00 до 17:00. Адрес: Pollstraat 5, 8191 DA, Wapenveld, рядом со спортивным залом в Wapenveld. Молодежный центр может быть открыт каждую неделю для украинской и голландской молодежи. Затем украинская молодежь должна обсудить это с молодежным работником.

Flyer jongerencentrum, met daarop de uitnodiging en een QR code met de route.

Tolken en taalondersteuners kosteloos beschikbaar 

Tolken of taalhulpen zijn kosteloos beschikbaar voor Oekraïners bij de zorg rond zwangerschap en bevallen. De ondersteuning bestaat uit kosteloze inzet van Oekraïense en of Russische tolken of taalhulpen. Wil je hier gelijk gebruik van maken? Bel dan met 020 3808184.

Wil je een tolk reserveren om een gesprek telefonisch, via videobellen of live te ondersteunen, dan kun je beter gebruik maken van de website.

Meer informatie op: https://www.vakbladvroeg.nl/tolken-en-taalondersteuners-kosteloos-beschikbaar-voor-oekrainers/

Переводчики и языковые ассистенты предоставляются бесплатно

Переводчики или языковые помощники бесплатно предоставляются украинцам в связи с беременностью и родами. Поддержка заключается в бесплатном размещении переводчиков с украинского и/или русского языка или языковых помощников. Вы хотите использовать это прямо сейчас? Затем позвоните по номеру 020 3808184. Если вы хотите заказать переводчика для сопровождения разговора по телефону, по 

видеосвязи или в прямом эфире, лучше воспользуйтесь сайтом.

Дополнительная информация по адресу: https://www.vakbladvroeg.nl/tolken-en-taalondersteuners-kosteloos-beschikbaar-voor-oekrainers/

13-18 jaar: Laatste lesdag woensdag 29 juni 2022

Alle Oekraïense leerlingen van 13-18 jaar op ISK de Noordgouw hebben op woensdag 29-06-2022 hun laatste lesdag voor de zomervakantie. Dan hebben ze zoals elke woensdagochtend sport van 9:00 -11:30 uur van meester Jeroen van de Wetering in de sporthal in Wapenveld. Na de sportles begint voor hun de zomervakantie.

13–18 лет: последний день занятий, среда, 29 июня 2022

У всех украинских школьников 13-18 лет в ISK de Noordgouw последний учебный день перед летними каникулами в среду, 29 июня 2022 года. Затем, как и каждую среду утром, с 9:00 до 11:30 у них спортивные состязания с мастером Йеруном ван де Ветерингом в спортивном зале в Вапенвельде. После урока физкультуры для них начинаются летние каникулы.

4-12 jaar: Laatste lesdag vrijdag 8 juli

De  Oekraïense leerlingen van 4-12 jaar krijgen vakantie vanaf vrijdag 8 juli. De leerkracht van uw kind weet exact wanneer de vakantie begint. De kinderen van 4-12 jaar moeten op maandag 22 augustus weer naar school. 

4–12 лет: последний день занятий, пятница, 8 июля

Украинские школьники в возрасте от 4 до 12 лет получат каникулы с пятницы, 8 июля. Учитель вашего ребенка точно знает, когда начинаются каникулы. Дети в возрасте 4-12 лет должны вернуться в школу в понедельник 22 августа.

Vakanties

De zomervakantie in Nederland duurt ongeveer 6 weken. Leerkrachten zijn niet bereikbaar in vakanties. 

каникулы

Летние каникулы в Нидерландах длятся около 6 недель. Учителя недоступны во время каникул.

12-18 jaar: Van noodklas naar echt onderwijs

Uw kind zat vanaf mei tijdelijk in een klas op de Noordgouw. Dit was uit nood. De klas was in handen van de ISK (Internationale Schakelklas) Startcollege, een school in Zwolle. 

Vanaf schooljaar 2022/2023 begint uw kind met de eerste stap naar regulier onderwijs in Nederland. Het spreken van goed Nederlands en Engels is daarbij heel belangrijk.

Uw kind gaat daarom vanaf schooljaar 2022/2023 naar school op het ISK Startcollege, gebouw VEZ Centrum, Rieteweg 12, 8041 AK Zwolle.

Op deze school wordt nog beter rekening gehouden met het niveau van uw kind. Uw kind leert nog meer en sneller Nederlands en Engels. Ook zitten er andere Oekraïense kinderen op deze school. Die wonen in andere gemeenten dichtbij Zwolle.

Info over ISK Startcollege

Meer weten over het ISK Startcollege: De Internationale Schakelklas (ISK). Er staat ook een filmpje op YouTube.

12–18 лет: От экстренного курса к реальному образованию

Начиная с мая, ваш ребенок временно находился в классе в Noordgouw. Это было вызвано необходимостью. Класс находился в руках ISK (International Switching Class) Startcollege, школы в Зволле.

Начиная с 2022/2023 учебного года, ваш ребенок сделает первый шаг к регулярному образованию в Нидерландах. Очень важно хорошо говорить на голландском и английском языках.

Поэтому с 2022/2023 учебного года ваш ребенок будет учиться в ISK Startcollege, gebouw VEZ Centrum, Rieteweg 12, 8041 AK Zwolle.

В этой школе уровень вашего ребенка учитывается еще лучше. Ваш ребенок еще лучше и быстрее выучит голландский и английский языки. В этой школе учатся и другие украинские дети. Они живут в других городах недалеко от Зволле.

Информация о колледже ISK Startcollege Zwolle

Узнайте больше о колледже ISK Start College: De Internationale Schakelklas (ISK). Есть также видео на YouTube.

Leerplicht ISK Startcollege

Naar school gaan is in Nederland verplicht, ook voor uw kind. En dus ook voor ISK Startcollege Zwolle.

Wil uw kind naar een andere opleiding dan moet u dat bespreken met Nona Hully  van ISK Startcollege Zwolle. Het ISK Startcollege test en onderzoekt of uw kind door kan stromen naar een vervolgopleiding. Want uw kind moet in Nederland een startkwalificatie kunnen halen: een diploma van de middelbare school of niveau 2 van het middelbaar beroepsonderwijs.

Обязательное образование ИСК начало обучения в колледже

Посещение школы в Нидерландах является обязательным, в том числе и для вашего ребенка. И поэтому также для ISK Startcollege Zwolle.

Если ваш ребенок хочет посещать другой курс, вам следует обсудить это с Ноной Халли из ISK Startcollege Zwolle. ISK Startcollege тестирует и проверяет, сможет ли ваш ребенок продолжить последующее образование. Это связано с тем, что ваш ребенок должен иметь возможность получить в Нидерландах начальную квалификацию: диплом об окончании средней школы или 2-й уровень старшего среднего профессионального образования.