Nr. 15, 02-08-2022

Inleiding

Van harte welkom in de gemeente Heerde. Met deze nieuwsbrief informeren we Oekraïense gasten in onze gemeente zo goed mogelijk over de verschillende onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Bij voorbeeld over onderwijs, spreekuren, sport en andere activiteiten. 

Введение 

Добро пожаловать в муниципалитет Херде. С помощью этого информационного бюллетеня мы информируем украинских гостей в нашем муниципалитете как можно лучше о различных темах, которые важны для них. Например, об образовании, консультациях, занятиях спортом и других мероприятиях.
 

 

School (4 – 18 jaar) 

In Nederland gaan alle kinderen van 4 tot 18 jaar naar school. Kinderen hebben recht op onderwijs. Kinderen moeten ingeschreven zijn bij een school. Dat is verplicht. Meld je kind daarom zo snel mogelijk aan bij de school (als dat nog niet is gebeurd).

Leeftijd: tussen 4 en 5 jaar

Kinderen gaan naar basisschool de Parel. Adres: 
Klapperdijk 35, 8191 AC Wapenveld

Je kunt je kind aanmelden na het kennismakingsgesprek op school. Neem contact op via: info@bsdeparel.nl. Hulp nodig bij aanmelding? Neem contact op via het e-mailadres. Of ga naar bungalownummer 20. Of vraag het gastgezin om hulp.

Vakanties/vrije dagen:
•    Zomervakantie: 30 juni - 21 augustus 2022
•    Herfstvakantie: 22 oktober - 30 oktober 2022
•    Kerstvakantie: 24 december 2022 - 8 januari 2023
•    Voorjaarsvakantie: 25 februari - 5 maart 2023
•    Pasen: 7 - 10 april 2023
•    Meivakantie: 22 april - 7 mei 2023
•    Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023
•    Pinksteren: 28 en 29 mei 2023
•    Zomervakantie: 8 juli – 20 augustus 2023

Leeftijd: tussen 6 en 12 jaar 

Kinderen gaan naar de Lichtbron in Wapenveld. Er zijn twee klassen. 
•    Is je kind tussen 6 en 8 jaar? Dan zit je kind aan de Vinkenweg. Adres:
Vinkenweg 8, 8191 XN Wapenveld
•    Is je kind 8 of ouder? Dan zit je kind aan de Flessenbergerweg. Adres:
Flessenbergerweg 39, 8191 LH Wapenveld
Let op: Is je kind al 12 jaar bij de start van het schooljaar? Dan gaat je kind naar de ISK Startcollege in Zwolle.

Je kunt je kind aanmelden na het kennismakingsgesprek op school. Kijk op: https://www.bsdelichtbron.nl/contact. Hulp nodig bij aanmelding? Neem contact op via het e-mailadres op de website. Of ga naar bungalownummer 20. Of vraag het gastgezin om hulp.

Vakanties/vrije dagen:
•    Zomervakantie: 30 juni - 21 augustus 2022
•    Herfstvakantie: 22 oktober - 30 oktober 2022
•    Kerstvakantie: 24 december 2022 - 8 januari 2023
•    Voorjaarsvakantie: 25 februari - 5 maart 2023
•    Pasen: 7 - 10 april 2023
•    Meivakantie: 22 april - 7 mei 2023
•    Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023
•    Pinksteren: 28 en 29 mei 2023
•    Zomervakantie: 8 juli - 20 augustus 2023

Leeftijd: tussen 12 en 18 jaar

Kinderen die 12 jaar zijn of ouder gaan naar ISK Startcollege, gebouw VEZ centrum in Zwolle. Adres:
Rieteweg 12, 8041 AK Zwolle

Om aan te melden: Ga naar https://www.start-college.nl/aanmelden/. Vink ‘ISK schakelklas’ aan. Hulp nodig bij aanmelding? Mail: administratieisk@landstede.nl. Of ga naar bungalownummer 20. Of vraag het gastgezin om hulp.

Vakanties/vrije dagen:
•    Zomervakantie: 30 juni - 28 augustus 2022
•    Herfstvakantie: 15 oktober - 23 oktober 2022
•    Kerstvakantie: 24 december 2022 - 8 januari 2023
•    Voorjaarsvakantie: 25 februari - 5 maart 2023
•    Pasen: 7 - 10 april 2023
•    Meivakantie: 22 april - 7 mei 2023
•    Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023
•    Pinksteren: 28 en 29 mei 2023
•    Zomervakantie: 22 juli - 3 september 2023
De 1e les is voor de ISK leerlingen op 31 augustus. Alle leerlingen krijgen een uitnodigingsbrief in de week van 22 augustus. In de brief staat hoe laat en op welke locatie ze verwacht worden. Meer info: nhully@landstede.nl

Bereikbaarheid docenten

In de vakanties zijn docenten niet bereikbaar. Buiten de vakanties zijn docenten bereikbaar tussen 8:00 en 16:00. De scholen maken vaak een app-groep aan om informatie te delen. Ook kun je vragen stellen.

ISK Zwolle: Tussen 19 augustus en 31 augustus 2022: neem contact op met Nona Hully.
Na 31 augustus: neem contact op de docent.

 

Школа (4 - 18 лет) 

В Нидерландах все дети в возрасте от 4 до 18 лет посещают школу. Дети имеют право на образование. Дети должны быть зарегистрированы в школе. Это является обязательным. Поэтому как можно скорее зарегистрируйте своего ребенка в школе (если этого еще не произошло).

Возраст: от 4 до 5 лет

Дети будут посещать начальную школу Де Парель. Адрес:
Klapperdijk 35, 8191 AC Wapenveld

Вы можете зарегистрировать своего ребенка после вводного собеседования в школе. Пожалуйста, свяжитесь с нами через: info@bsdeparel.nl. Нужна помощь в регистрации? Пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу электронной почты. Или идите в бунгало № 20. Или обратитесь за помощью к принимающей семье.

Праздники / свободные дни:
•    Летние каникулы: 30 июня - 21 августа 2022 года
•    Осенние каникулы: 22 октября - 30 октября 2022 года
•    Рождественские каникулы: 24 декабря 2022 года - 8 января 2023 года
•    Весенние каникулы: 25 февраля - 5 марта 2023 года
•    Пасха: 7 - 10 апреля 2023 года
•    Майские каникулы: 22 апреля - 7 мая 2023 года
•    Вознесение: 18 и 19 мая 2023 года
•    Витсун: 28 и 29 мая 2023 года
•    Летние каникулы: 8 июля - 20 августа 2023 года

Возраст: от 6 до 12 лет

Дети ходят в Лихтброн в Вапенвельде. Существует два класса. 
•    Вашему ребенку от 6 до 8 лет? Затем ваш ребенок окажется на улице Vinkenweg. Адрес:
Vinkenweg 8, 8191 XN Wapenveld
•    Вашему ребенку 8 лет или больше? Тогда ваш ребенок будет жить на Flessenbergerweg. Адрес:
Flessenbergerweg 39, 8191 LH Wapenveld
Примечание: Вашему ребенку уже исполнилось 12 лет в начале учебного года? Затем ваш ребенок поступит в ISK Startcollege в Zwolle.

Вы можете зарегистрировать своего ребенка после вводного собеседования в школе. Перейти на сайт: https://www.bsdelichtbron.nl/contact. Нужна помощь в регистрации? Свяжитесь с нами по адресу электронной почты, указанному на сайте. Или идите в бунгало № 20. Или обратитесь за помощью к принимающей семье.

Праздники / свободные дни:
•    Летние каникулы: 30 июня - 21 августа 2022 года
•    Осенние каникулы: 22 октября - 30 октября 2022 года
•    Рождественские каникулы: 24 декабря 2022 года - 8 января 2023 года
•    Весенние каникулы: 25 февраля - 5 марта 2023 года
•    Пасха: 7 - 10 апреля 2023 года
•    Майские каникулы: 22 апреля - 7 мая 2023 года
•    Вознесение: 18 и 19 мая 2023 года
•    Витсун: 28 и 29 мая 2023 года
•    Летние каникулы: 8 июля - 20 августа 2023 года

Возраст: от 12 до 18 лет

Дети в возрасте 12 лет и старше посещают ISK Startcollege, здание центра VEZ в Zwolle. Адрес:
Rieteweg 12, 8041 AK Zwolle

Зарегистрироваться: Зайдите на сайт https://www.start-college.nl/aanmelden/. Отметьте "Переходный класс ISK". Нужна помощь с вашим заявлением? Почта: administratieisk@landstede.nl. Или идите в бунгало № 20. Или обратитесь за помощью к принимающей семье.

Праздники / свободные дни:
•    Летние каникулы: 30 июня - 28 августа 2022 года
•    Осенние каникулы: 15 октября - 23 октября 2022 года
•    Рождественские каникулы: 24 декабря 2022 года - 8 января 2023 года
•    Весенние каникулы: 25 февраля - 5 марта 2023 года
•    Пасха: 7 - 10 апреля 2023 года
•    Майские каникулы: 22 апреля - 7 мая 2023 года
•    Вознесение: 18 и 19 мая 2023 года
•    Витсун: 28 и 29 мая 2023 года
•    Летние каникулы: 22 июля - 3 сентября 2023 года

Первый урок для студентов ISK состоится 31 августа. Все ученики получат письмо с приглашением на неделе 22 августа. В письме указывается, в какое время и в каком месте их ожидают. Дополнительная информация: nhully@landstede.nl

Доступность для преподавателей

Во время каникул преподаватели не работают. Вне каникул с преподавателями можно связаться с 8:00 до 16:00. Школы часто создают app-группу для обмена информацией. Вы также можете задавать вопросы.

ISK Zwolle: в период с 19 августа по 31 августа 2022 года: свяжитесь с Ноной Халли.
После 31 августа: свяжитесь с преподавателем.
 

Uitnodiging sportieve fietstocht Oekraïners 

Beste mensen uit de Oekraïne,

ToerClub Heerde (TCH) organiseert op zaterdag 6 augustus voor de 40e keer een evenement voor racefietsers en voor families.  

Jumbo Heerde Veluwes Mooiste is een sportieve en recreatieve fietstocht in het mooiste deel van de Noord-Veluwe en IJsselvallei, voor een zo breed mogelijke groep fietsliefhebbers die een aansprekende sportieve prestatie willen leveren in een toeristische ambiance.

Bij deze toertocht, die jaarlijks ongeveer 600 tot 1.000 deelnemers naar de Noord-Veluwe lokt, komen zowel de recreatieve als de meer geoefende fietsers aan hun trekken. De tocht wordt gereden onder auspiciën van de NTFU.

Het bestuur van de TCH heeft besloten om van het inschrijfgeld € 1,- per deelnemer te schenken aan de stichting Heerde Helpt, met als doel om dit geld te gebruiken voor allerlei activiteiten die voor jullie worden georganiseerd. 

Daarnaast heeft het bestuur besloten om jullie aan te bieden om gratis deel te nemen aan dit evenement.  Wij denken dat de fietstochten van 25 en 50 kilometer leuke tochten zijn om de omgeving van Heerde te leren kennen. Deze afstanden zijn uitermate geschikt voor de recreatieve (gezins-)fietsers. De route is gescheiden van de racefietsroutes en loopt grotendeels over verharde fietspaden.

Starttijden
50 km      van     10.00 – 12.00 uur
25 km      van     10.00 – 12.00 uur

Start en finish
Bij het clubgebouw van de voetbalvereniging v.v. Heerde aan de Veldweg 1, 8181LP te Heerde.

Wil jij gratis mee fietsen met deze leuke toertocht? Schrijf je dan uiterlijk donderdag 4 augustus in bij de locatiemanagers bij de receptie in B-20. 

Je krijgt van ons meer informatie over de route en waar je je kunt melden. Doe je ook mee?

Met vriendelijke groet,
Bestuur TC Heerde

Приглашение в спортивный велотур украинцев 

Дорогие люди из Украины,

ToerClub Heerde (TCH) в субботу, 6 августа, в 40-й раз организует мероприятие для велосипедистов и семей.  

Jumbo Heerde Veluwes Mooiste - это спортивно-развлекательный велосипедный тур по самой красивой части Северного Велюве и долины реки Ийссел, рассчитанный на самую широкую группу любителей велосипедного спорта, желающих получить привлекательное спортивное представление в туристической атмосфере.

Этот тур, который ежегодно привлекает от 600 до 1000 участников в Северный Велюве, понравится как любителям, так и более опытным велосипедистам. Тур проходит под эгидой NTFU.

Правление TCH решило пожертвовать 1 евро из регистрационного взноса с каждого участника в фонд Heerde Helpt, чтобы использовать эти деньги на всевозможные мероприятия, организованные для вас.

Кроме того, совет директоров решил предложить вам принять участие в этом мероприятии бесплатно.  Мы считаем, что велотуры на 25 и 50 километров - это хорошие туры для знакомства с окрестностями Хеерде. Эти расстояния очень подходят для рекреационных (семейных) велосипедистов. Маршрут отделен от гоночных велосипедных трасс и проходит в основном по асфальтированным велосипедным дорожкам.

Время начала
50 км с 10.00 до 12.00 часов
25 км с 10.00 до 12.00 часов

Старт и финиш
В здании клуба футбольного клуба v.v. Heerde по адресу Veldweg 1, 8181LP в Heerde.

Если вы хотите бесплатно присоединиться к этой увлекательной экскурсии, пожалуйста, зарегистрируйтесь не позднее четверга, 4 августа у менеджеров на стойке регистрации в B-20.

Мы предоставим вам более подробную информацию о маршруте и о том, где можно зарегистрироваться. Вы присоединитесь к нам?

С наилучшими пожеланиями,
Правление TC Heerde
 

Volgende nieuwsbrief

De eerstvolgende editie van deze nieuwsbrief komt waarschijnlijk uit in de week van 22 augustus. Dit vanwege vakanties en de beperkte hoeveelheid input.

Следующая рассылка

Следующий выпуск этого информационного бюллетеня будет опубликован, вероятно, на неделе 22 августа. Это связано с праздниками и ограниченным количеством вводимых средств.