Nr. 2, 12-04-2022

Inleiding

Van harte welkom in de gemeente Heerde. Met deze nieuwsbrief informeren we Oekraïense gasten in onze gemeente zo goed mogelijk over de verschillende onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Bij voorbeeld over onderwijs, spreekuren, sport en andere activiteiten. 
We wensen u veel leesplezier.

Введение 

Добро пожаловать в муниципалитет Херде. С помощью этого информационного бюллетеня мы информируем украинских гостей в нашем муниципалитете как можно лучше о различных темах, которые важны для них. Например, об образовании, консультациях, занятиях спортом и других мероприятиях.
Желаем вам приятного чтения.

Podcast Ukrayina

De Nederlands radio-omroep BNR start met een podcast voor vluchtelingen uit Oekraïne, over hoe Nederland in elkaar zit. In zowel Oekraïens, Russisch als Engels geven experts antwoord op vragen. Bijvoorbeeld over werk zoeken, een BSN-nummer aanvragen, get schoolsysteem of het openbaar vervoer.

Komende woensdag is de eerste aflevering. Abonneren op de podcast kan via www.bnr.nl/ukrayina. Beluister de trailer alvast. De podcast is onder meer te volgen via Spotify.

Подкаст Ukrayina

Голландское радио BNR запускает подкаст для беженцев из Украины о том, как устроены Нидерланды. На вопросы эксперты отвечают на украинском, русском и английском языках. Например, о поиске работы, подаче заявления на получение номера BSN, получении школьной системы или общественного транспорта.

Первый выпуск в следующую среду. На подкаст можно подписаться через www.bnr.nl/ukrayina. Трейлер слушайте по этой ссылке. За подкастом можно следить, среди прочего, на Spotify. Spotify.

Corona

In Nederland gelden geen corona-maatregelen meer. Maar de ziekte is nog niet weg. Daarom is het nog altijd verstandig om bijvoorbeeld 1,5 meter afstand te houden en geen handen te schudden. Voor meer informatie over hoe Nederland met Covid-19 omgaat zijn, kunt u een folder downloaden.

Telefonische informatielijn

Het gratis telefoonnummer 0800-7707707, de informatielijn van vragenovercorona.nl is voor iedereen die vragen heeft over corona en wil praten met een zorgprofessional. Dit kan nu in 200+ talen, waaronder Oekraïens. Daarnaast is er elke dinsdag en donderdag van 14.00-18.00 uur een speciaal spreekuur voor Oekraïense vluchtelingen.

Корона 

В Нидерландах больше нет никаких мер по борьбе с коронавирусом. Но болезнь еще не отступила. Вот почему по-прежнему разумно держаться, например, на расстоянии 1,5 метра и не обмениваться рукопожатием. Для получения дополнительной информации о том, как Нидерланды справляются с Covid-19, вы можете загрузить брошюру.

Телефонная информационная линия 

Бесплатный телефонный номер 0800-7707707, информационная линия вопросов о короне.nl предназначена для всех, у кого есть вопросы о короне и кто хочет поговорить с врачом. Теперь это возможно на 200+ языках, включая украинский. Кроме того, каждый вторник и четверг с 14:00 до 18:00 для украинских беженцев проводится специальный час консультаций.

Informatie van de Rijksoverheid

Kom in beweging!

In de nieuwsbrief van vorige week stond een artikel over sport en bewegen. 1 onderdeel was Niek’s participatiegroep voor ouder en kind. Helaas stond daar niet bij waar die activiteit is. Omdat u misschien toch graag mee wilt doen, hierbij nogmaals de informatie, mét de locatie:

Niek’s participatiegroep: Bent u moeder of vader met jonge kinderen? Kom dan op woensdagochtend naar deze groep: iedere woensdag van 9.30 t/m 11.30 uur, in de Faberhal, Postweg 37 in Heerde. 

De groep bestaat uit mensen die bijvoorbeeld nog onvoldoende de taal beheersen, angsten willen overwinnen of vaardigheden moeten leren voordat ze de stap naar werk gaan maken. Door sport en bewegen activeren wij deze mensen. Aan de ene kant van de zaal kunt u in beweging zijn. Aan de andere kant van de zaal vangen we de kinderen op om te bewegen.

Veel meer activiteiten!

In hetzelfde artikelen gaven onze sportcoaches Kevin Bosch en Niek Hofman aan, dat er nog veel meer te doen is voor kinderen en jongeren. Niet alleen zijn ze welkom bij de sportverenigingen in onze gemeente, maar ook Stip organiseert het nodige. Kijk daarom nog eens naar de nieuwsbrief van vorige week!

Пошевеливайся!

В информационном бюллетене на прошлой неделе была статья о спорте и упражнениях. Первая часть была группой участия Ниек для родителей и детей. К сожалению, не сказано, где эта деятельность. Поскольку вы все еще можете принять участие, еще раз информация, с местом:

Группа участия Ниека: Вы мать или отец маленьких детей? Тогда приходите в эту группу в среду утром: каждую среду с 9.30 до 11.30, в Faberhal, Postweg 37 в Heerde. Группа состоит из людей, которые, например, еще недостаточно владеют языком, которые хотят побороть страхи или которым необходимо освоить навыки, прежде чем они сделают шаг к работе. Мы активизируем этих людей с помощью спорта и физических упражнений. Вы можете быть в движении на одной стороне комнаты. На другом конце комнаты ловим детей за движением.

Еще много мероприятий!

В тех же статьях наши спортивные тренеры Кевин Бош и Ник Хофман указали, что для детей и молодежи еще многое предстоит сделать. Мало того, что они приветствуются в спортивных ассоциациях в нашем муниципалитете, но Stip также организует необходимое. Итак, взгляните на информационный бюллетень прошлой недели!

Pasen in Nederland

In Nederland vieren we dit weekend, zondag 17 april en maandag 18 april, Pasen. Vrijdag 15 april is het Goede Vrijdag. In de Orthodoxe kerk wordt Pasen een week later gevierd. Wij wensen u fijne Paasdagen.

Пасха в Нидерландах

В Нидерландах мы празднуем Пасху в эти выходные, в воскресенье, 17 апреля, и в понедельник, 18 апреля. Пятница, 15 апреля, Страстная пятница. В православной церкви Пасху отмечают на неделю позже. Мы желаем вам счастливой Пасхи.

Zoekt u werk?

Op 20 april, tussen 9.30 uur en 12.00 uur is er een banenmarkt bij Stip. Adres: Sportlaan 2H in Heerde.

Op deze banenmarkt zijn uitzendbureaus Get Work en NXPD en werkbedrijf Lucrato aanwezig. Zij kunnen helpen met het vinden van werk. Het is alleen zinvol te komen wanneer u een BSN en bankrekeningnummer heeft. Als u dit nog niet heeft, wordt er op een ander moment nog een banenmarkt gepland. 

Ты ищешь работу?

20 апреля с 9.30 до 12.00 в Stip проходит биржа труда. Адрес: Sportlaan 2H в Heerde. На этом рынке труда присутствуют агентства по трудоустройству Get Work и NXPD, а также компания по трудоустройству Lucrato. Они могут помочь вам найти работу.

Приходить имеет смысл, только если у вас есть BSN и номер банковского счета. Если у вас его еще нет, в другое время будет запланирована еще одна ярмарка вакансий

Startdag School: 6-12 jaar / Начальная дневная школа дети 6-12 лет

Onderwijsstartdag Goede Herder voor Oekraïense kinderen 6-12 jaar