Nr. 6, 11-05-2022

Inleiding

Van harte welkom in de gemeente Heerde. Met deze nieuwsbrief informeren we Oekraïense gasten in onze gemeente zo goed mogelijk over de verschillende onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Bij voorbeeld over onderwijs, spreekuren, sport en andere activiteiten. 

Введение 

Добро пожаловать в муниципалитет Херде. С помощью этого информационного бюллетеня мы информируем украинских гостей в нашем муниципалитете как можно лучше о различных темах, которые важны для них. Например, об образовании, консультациях, занятиях спортом и других мероприятиях.

Zwemmen? Wees je bewust van de gevaren!

Met warm weer is het fijn om verkoeling in het water te zoeken. In Nederland is heel veel water. Dus dat komt goed uit, zou je denken. Maar als je niet goed kunt zwemmen, is zwemmen levensgevaarlijk. Bijna elk jaar verdrinken er mensen. Vaak zijn dit kinderen en jongeren.

Belangrijk!

Zwemmen is ontzettend leuk, maar het kan ook heel gevaarlijk zijn. Houd je daarom aan deze adviezen:

 • Ga niet zwemmen, als je niet kunt zwemmen.
 • Zwem nooit op plaatsen waar dat verboden is.
 • Vaak kan je niet zien waar het water diep is en waar je niet meer kan staan.
 • In koud water kun je onderkoeld raken en kramp krijgen.
 • Sterke stromingen in een rivier of in de zee kunnen je meesleuren.
 • Zwem nooit alleen.
 • Hou je kinderen altijd goed in de gaten.
 • Spring of duik nooit in troebel water. 

Плавать, но не не забывать об опасностях связанных с водой! 

В жаркую погоду приятно освежиться в прохладной воде. И в Нидерландах много воды. Казалось бы, что это здорово. Но если вы не умеете хорошо плавать, вода может стать очень опасной и даже жизненно опасной. Почти каждый год тонут люди. И это бывают в основном дети и молодые люди.

Поэтому важные советы по плаванию. Придерживайтесь этих рекомендаций:

 • Не плавайте, если вы не умеете плавать.
 • Никогда не плавайте в местах, где это запрещено.
 • Во многих случаях вам не видно, где вода глубока и где вы больше не можете стоять.
 • Холодная вода может стать причиной переохлаждения и судорог.
 • Сильное течение в реке или в море может захватить вас в водоворот. 
 • Не плавайте в одиночку.
 • Держите детей в присмотре. 
 • Никогда не плавайте и не ныряйте в мутной воде.

Uw BSN (Burgerservicenummer)

Als u zich heeft ingeschreven bij de gemeente, heeft u een burgerservicenummer (BSN) gekregen. Dit is een uniek persoonsnummer, waarmee u bij ieder loket van de overheid terecht kunt.  Maar u heeft het ook nodig wanneer u bijvoorbeeld een arts nodig heeft of voor onderwijs.

BSN in de zorg

Met het BSN identificeert u zich als u zorg nodig heeft. Erkende zorgverleners moeten het BSN gebruiken. Bijvoorbeeld huisartsen en zorgverzekeraars.

BSN in het onderwijs

In het onderwijs heet het BSN het Persoonsgebonden nummer (PGN). Ook wel onderwijsnummer genoemd. Het PGN is hetzelfde nummer als het BSN. Scholen moeten het PGN gebruiken in hun administratie.

BSN voor kinderopvangtoeslag, huurtoeslag en zorgtoeslag

Kinderopvangorganisaties moeten u vragen naar uw BSN en dat van uw kind. De Belastingdienst Toeslagen koppelt de administratie van het aantal gebruikte opvanguren aan de gegevens van de kinderopvangorganisatie. Dit geldt ook voor verhuurders voor de huurtoeslag en voor zorgverzekeraars voor de zorgtoeslag.

Ваш гражданский служебный номер (BSN)

Если вы зарегистрировались в муниципалитете, вам был присвоен гражданский служебный номер (BSN). Это уникальный персональный номер, который вы можете использовать в любой государственной кассе. Но он также нужен, когда, например, вам нужен врач или для образования.

БСН в здравоохранении

С BSN вы идентифицируете себя, если вам нужна помощь. Признанные поставщики медицинских услуг должны использовать BSN. Например, врачи общей практики и медицинские страховые компании.

БСН в образовании

В образовании BSN называется личным номером (PGN). Также называется номером образования. PGN — это тот же номер, что и номер гражданской службы. Школы должны использовать PGN в своих записях.

BSN для пособия по уходу за ребенком, пособия на аренду жилья и пособия на медицинское обслуживание

Организации по уходу за детьми должны запросить у вас ваш BSN и BSN вашего ребенка. Налогово-таможенная администрация по пособиям связывает администрирование количества часов ухода за детьми с данными организации по уходу за детьми. Это также относится к арендодателям в отношении арендной платы и к больничным кассам в отношении медицинской помощи.

Leefgeld

Als u zelf niet voldoende middelen heeft om in uw levensonderhoud te voorzien, kunt u leefgeld krijgen. Als u daar recht op heeft, heeft u daar een brief over ontvangen. Het leefgeld is bedoeld voor het kopen van boodschappen en kleding. 

Wijzigingen doorgeven

Als u leefgeld ontvangt, moet u wijzigingen doorgeven. Bijvoorbeeld als u (of een gezinslid) gaat werken of vertrekt uit de gemeente Heerde. U kunt dan bellen met Stip (0578 – 69 94 99) of mailen naar info@zorgvraagheerde.nl.

Bankrekening

U krijgt het leefgeld op uw bankrekening. Wanneer u nog geen bankrekening heeft, heeft u een prepaidcard waarop het leefgeld staat. Wilt u dan wel zo snel mogelijk een bankrekening openen?

живые деньги

Если у вас недостаточно средств для содержания, вы можете получать пособие на проживание. Если вы имеете право на это, вы получили письмо об этом. Живые деньги предназначены для покупки продуктов и одежды.

Сообщить об изменениях

Если вы получаете пособие на проживание, вы должны сообщать об изменениях. Например, если вы (или член вашей семьи) начнете работать или покинете муниципалитет Херде. Вы можете позвонить Стипу (0578 – 69 94 99) или отправить электронное письмо по адресу info@zorgvraagheerde.nl.

банковский счет

Вы будете получать пособие на проживание на свой банковский счет. Если у вас еще нет счета в банке, у вас есть предоплаченная карта, на которой указаны живые деньги. Хотите как можно скорее открыть банковский счет?

Informatie voor volwassenen die voor een kind of kinderen zorgen tijdens conflicten en ontheemding 

Over u

Hoe is het voor u?

 • Misschien bent u sneller geïrriteerd dan gewoonlijk en gaat uw stemming ontzettend op en neer. Misschien bent u vooral angstig, nerveus of somber.
 • U kunt herhaaldelijk levendige herinneringen hebben aan uw ervaringen. Deze flashbacks kunnen ook zorgen voor lichamelijke reacties, zoals een snelle hartslag of zweten.
 • U kunt moeite hebben om u te concentreren of om beslissingen te nemen. Of misschien voelt u zich sneller verward. Uw slaap- en eetpatronen kunnen ook verstoord zijn.

Dit alles kan invloed hebben in hoe u omgaat met het kind of de kinderen voor wie u zorgt.

Wat kunt u doen om uzelf te helpen?

 • Erken dat dit een moeilijke tijd is, maar wel een tijd die u aankunt. Ook op andere momenten in uw leven kon u omgaan met moeilijke situaties.
 • U bent een uniek persoon. Gebruik de vaardigheden en middelen die u heeft.
 • Geef uzelf en uw kinderen de tijd om te rouwen over eventuele verliezen.
 • Probeer geduldig te zijn met veranderingen in uw gevoelens.
 • Probeer hoopvol en positief te blijven. Dit helpt uw kinderen om hoopvol naar de toekomst te kijken.
 • Steun elkaar en vraag hulp van vrienden, familie, buurtgenoten, de gemeenschap of leden van uw geloofsgemeenschap.
 • Zorg zo goed als u kunt voor uzelf en probeer te rusten wanneer het kan.
 • Probeer zoveel mogelijk rituelen en routines in te voeren of opnieuw in te voeren, zoals regelmatige bedtijden.
 • Probeer uzelf bezig te houden met klusjes, werk of activiteiten met anderen in uw omgeving.
 • Houd vast aan religieuze activiteiten als u die heeft.

OVER UW KIND

Hoe is het voor uw kind?

Hoe kinderen reageren op stressvolle ervaringen kan erg variëren. Het hangt af van verschillende factoren, zoals leeftijd. Hieronder staan een aantal veelvoorkomende reacties:

 • Lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, buikpijn en/of gebrek aan eetlust.
 • Bang en ongerust zijn.
 • Moeite met slapen, nachtmerries, nachtangsten, schreeuwen of gillen.
 • Oudere kinderen kunnen weer gaan bedplassen, zich vastklampen aan hun ouders, veel huilen, duimzuigen en/of bang zijn om alleen gelaten te worden.
 • Ongewoon actief of agressief worden of juist stil, verlegen, teruggetrokken en verdrietig.
 • Moeite om zich te concentreren.

Het is belangrijk om te onthouden dat het HEEL GEWOON is voor kinderen om stressreacties of probleemgedrag te laten zien na angstige en stressvolle ervaringen.

Wat kunt u doen om uw kind te helpen?


VEILIGHEID

 • Probeer als het kan uw gezin altijd bij elkaar te houden.
 • Probeer niet voor lange periodes gescheiden te zijn van uw kinderen.
 • Zorg ervoor dat uw kinderen hun naam weten, weten waar u verblijft en hoe ze hulp kunnen krijgen als ze van u gescheiden worden.
 • Als u naar een opvangcentrum voor vluchtelingen gaat, houdt uw kinderen dan altijd dichtbij of laat ze bij een vertrouwd familielid of een vertrouwde volwassene.
 • Als uw kinderen met u meegaan, spreek dan van tevoren een plek af waar u elkaar kunt ontmoeten als u van elkaar gescheiden wordt. Zorg dat dit een plek is die uw kind kent en waar hij zich op zijn gemak voelt.
 • Als het veilig is voor uw kind om buiten te spelen, zeg dan dat hij u laat weten waar hij naar toe gaat en wanneer hij terug zal zijn.

LIEFDE EN STEUN BIEDEN

 • Beloof dat u alles zult doen wat u kunt om voor uw kind te zorgen en hem te beschermen.
 • Probeer affectie en liefde te tonen naar uw kind door vaak te knuffelen of zijn hand vast te houden.
 • Probeer vaak te vertellen dat u van uw kind houdt. Zorgzaam zijn en vertellen dat u van hem houdt, zal hem geruststellen.

COMPLIMENTEN GEVEN

 • Zoek naar momenten waarop uw kind iets goed doet, al is het iets kleins, waarvoor u uw kind een compliment kunt geven.
 • Probeer geduldig te zijn met uw kind. Geef geen kritiek voor veranderingen in zijn gedrag, zoals zich aan u vastklampen of vaak om geruststelling vragen.
 • Stimuleer uw kind om te helpen. Geef een compliment en bedank hem voor de hulp.

Kinderen herstellen sneller als ze anderen helpen.

SAMEN TIJD DOORBRENGEN EN PRATEN

 • Besteed aandacht aan uw kind. Probeer zo vaak als u kunt wat tijd samen door te brengen.
 • Neem de tijd om te luisteren en probeer te begrijpen wat uw kind heeft meegemaakt.

Vraag hoe het voor uw kind voelde, wat hij het meest stressvol vond en wat het moeilijkste is om aan te wennen.

 • Beloof uw kind niet iets wat u niet kunt geven.
 • Wees open en probeer uw kind eerlijk te vertellen wat er gebeurt.

SPEL STIMULEREN

 • Stimuleer uw kind om te spelen, met u, met broers en zussen of andere kinderen. Spel is belangrijk. Het helpt kinderen om eerdere en huidige stress te verwerken en zich voor te bereiden op de toekomst. Door te spelen voelt het leven weer wat meer normaal.

VASTHOUDEN AAN RITUELEN EN ROUTINES

 • Probeer zoveel mogelijk dagelijkse rituelen en routines vast te houden, zoals bedtijden.
 • Stimuleer uw kind om schoolwerk te doen (lezen, rekenen, schrijven), ook als hij niet naar school gaat.

De eerste versie van deze folder is in 2014 ontwikkeld door Aala El-Khani, Rachel Calam en Kim Cartwright, University of Manchester - Verenigd Koninkrijk. De folder is tot stand gekomen na gesprekken met Syrische vluchtelingen die in conflictgebieden, in opvangkampen en in Manchester wonen. Maart 2022.

Информация для взрослых, которые отвечают за детей во время и после вынужденного бегства

О Вас

Что Вы можете чувствовать?

 • Вы раздражаетесь проще, чем обычно. Ваше настроение быстро меняется в ту или другую сторону. Вы можете быть очень взволнованы, нервны или подавлены.
 • Вы можете испытывать повторяющиеся воспоминания о том, что Вам пришлось испытать. Эти воспоминания могут вызвать физические реакции, такие как усиленное сердцебиение или потливость.
 • Вы можете почувствовать проблемы с концентрацией и принятием решений.
 • Ваш сон и привычки в еде могут быть нарушены.

Все это может повлиять на Вашу способность взаимодействовать с ребенком/детьми, за которыx вы отвечаете

Что Вы можете сделать, чтобы помочь себе?

 • Признать, что это очень сложное время, но Вы можете научиться с этим справляться. Вы и раньше справлялись с трудностями в жизни.
 • Поймите, что Вы особенный человек. Используйте все свои навыки и ресурсы.
 • Разрешите себе и своим детям горевать обо всех потерях которые Bы пережили.
 • Попробуйте иметь терпение к изменениям в Bаших чувствах.
 • Попробуйте надеяться на лучшее и настроиться позитивно. Это поможет Вашим детям надеяться на лучшее будущее
 • Поддерживайте друг друга и принимайте помощь от друзей, родственников, общества и представителей религиозных организаций
 • Заботьтесь о себе как можно больше и старайтесь отдыхать, когда это возможно.
 • Попробуйте организовать определенный режим или вернуться к прежнему режиму, например, к регулярным часам сна
 • Попробуйте заняться каждодневными делами, работой или занятиями с другими людьми из Вашего окружения
 • Продолжайте религиозные занятия в Вашем обычном режиме

О ВАШЕМ РЕБЁНКЕ


Что ваш ребенок может чувствовать?


Реакция ребенка на стрессовый опыт может зависит от многих причин, таких как, например, возраст, но вот некоторые обычные реакции у детей:

 • Могут быть физические проблемы, такие как головная боль, боль в живoте, отсутствие аппетита.
 • Ребенок может испытывать страх и тревогу.
 • У ребенка могут быть проблемы со сном, ночные кошмары, всхлипы и крики.
 • Взрослые дети могут снова начать мочиться ночью, не отходить от родителей, часто плакать, сосать палец, бояться оставаться одни. 
 • Они могут быть необычно активными или агрессивными или наоборот стеснительными, тихими, отстраненными и грустными.
 • Им может быть трудно сосредоточиться.

Важно помнить, что это НОРМАЛЬНО для детей демонстрировать стрессовую реакцию или проблемное поведение после страшных и болезненных
впечатлений.

Что Вы можете сделать, чтобы помочь своему ребёнку?


ЗАБОТА И ЛЮБОВЬ!

 • Обещайте ребенку, что Вы сделаете все, что в Ваших силах, чтобы заботиться о нем и защитить его.
 • Старайтесь проявить свою любовь, часто обнимайте и держите его за руку. Когда Вы демонстрируете внимание и заботу, а также говорите детям, что Вы любите их, – это успокаивает.

ХВАЛИТЕ

 • Старайтесь найти возможности похвалить детей, когда они делают что-то хорошее, даже немного.
 • Старайтесь быть терпеливыми с детьми и не критикуйте их за изменения в поведении, например, когда они не отходят от Вас или просят их успокоить.
 • Просите детей помочь, хвалите и благодарите за помощь. Дети лучше справляются и восстанавливаются, когда они помогают другим.

ПРОВОДИТЕ ВРЕМЯ ВМЕСТЕ

 • Будьте внимательны к своему ребенку. Проводите хоть немного времени вместе, как только сможете.
 • Уделите время, чтобы выслушать его, и попытайтесь понять, что он чувствует. Спросите, какие у него были ощущения после произошедшего и с какими ощущениями было наиболее тяжело и сложно справиться.
 • Не обещайте того, что Вы не сможете выполнить.
 • Будьте откровенны и старайтесь откровенно рассказывать о том, что случилось.

ПООЩРЯЙТЕ ИГРУ

 • Поощряйте ребенка играть с Bами, его братьями, сестрами или другими детьми. Игра важна для детей, чтобы справиться с прошлыми и настоящими стрессами и переживаниями, а также подготовиться к будущему. Это поможет им сохранить нормальность в своей жизни.

ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ РАСПОРЯДКА

 • Старайтесь придерживаться повседневного распорядка, например времени сна, насколько это возможно.
 • Поощряйте детей выполнять школьные задания (чтение, математика, письмо), даже если они не учатся в школе.