Nr. 7, 17-05-2022

Inleiding

Van harte welkom in de gemeente Heerde. Met deze nieuwsbrief informeren we Oekraïense gasten in onze gemeente zo goed mogelijk over de verschillende onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Bij voorbeeld over onderwijs, spreekuren, sport en andere activiteiten. 

Введение 

Добро пожаловать в муниципалитет Херде. С помощью этого информационного бюллетеня мы информируем украинских гостей в нашем муниципалитете как можно лучше о различных темах, которые важны для них. Например, об образовании, консультациях, занятиях спортом и других мероприятиях.

Startdag sport Oekraïense jongeren

Woensdag 13 mei was de Startdag Sport voor deze jongeren. Tijdens deze bijeenkomst waren zo’n 20 jongeren aanwezig en hebben zij kennisgemaakt met de ROC studenten die wekelijks bewegingsonderwijs geven aan Oekraïense kinderen.

Het was een energieke ochtend met genoeg tijd en ruimte om elkaar beter te leren kennen. In samenwerking met ROC Aventus en STIP, krijgen de Oekraïense kinderen tussen de 12 en 18 jaar elke woensdag bewegingsonderwijs aangeboden. Dit bewegingsonderwijs is een onderdeel van het onderwijsprogramma. Dit onderwijs geven we samen met de Internationale Schakelklas (ISK) Startcollege Zwolle en  middelbare school De Noordgouw vorm. 

Старт спортивного дня украинской молодежи

Среда, 13 мая, стала для этих молодых людей днем спортивного старта. Во время этой встречи присутствовало около 20 молодых людей, которые познакомились со студентами ОКР, которые еженедельно занимаются физическим воспитанием украинских детей.
 
Это было энергичное утро, в котором было достаточно времени и места, чтобы лучше узнать друг друга. В сотрудничестве с ROC Aventus и STIP украинским детям в возрасте от 12 до 18 лет каждую среду предлагается физкультура. Это физическое воспитание является частью образовательной программы. Мы формируем это образование вместе с Internationale Schakelklas (ISK) Start College Zwolle и средней школой De Noordgouw.

Foto van het sportveld Sportdag 2

Vluchtelingenwerk Nederland heeft de locatie van de spreekuren aangepast:

  • Maandag 10-12 uur op Groot Stokkert
  • Woensdag 13-15 uur STIP, Sportlaan 2H, Heerde

Mensen kunnen ook bij ons terecht voor het aanvragen van een DigiD.

Wat doet Vluchtelingenwerk

Совет по делам беженцев Нидерландов изменил место проведения консультационных часов:

  • Понедельник 10-12 часов вечера в Groot Stokkert
  • Среда 13-15 часов STIP, Sportlaan 2H, Heerde

 Люди также могут прийти к нам, чтобы подать заявление на получение DigiD.

Vluchtelingenwerk Oekraïne

Nieks participatiegroep

Bent u moeder of vader met jonge kinderen? Kom dan op woensdagochtend naar deze groep: iedere woensdag van 9.30 t/m 11.30 uur, in de Faberhal, Postweg 37 in Heerde. De groep bestaat uit mensen die bijvoorbeeld nog onvoldoende de taal beheersen, angsten willen overwinnen of vaardigheden moeten leren voordat ze de stap naar werk gaan maken. Door sport en bewegen activeren wij deze mensen. Aan de ene kant van de zaal kunt u in beweging zijn. Aan de andere kant van de zaal vangen we de kinderen op om te bewegen.

Группа участия Ниека

Вы мать или отец маленьких детей? Тогда приходите в эту группу в среду утром: каждую среду с 9.30 до 11.30, в Faberhal, Postweg 37 в Heerde. Группа состоит из людей, которые, например, еще недостаточно владеют языком, которые хотят побороть страхи или которым необходимо освоить навыки, прежде чем они сделают шаг к работе. Мы активизируем этих людей с помощью спорта и физических упражнений. Вы можете быть в движении на одной стороне комнаты. На другом конце комнаты ловим детей за движением.