Krachtige vrouwen

Vrouwen hebben het economisch vaak minder goed dan mannen. Om maar meteen met cijfers te beginnen: Van de laagopgeleide vrouwen is 73% economisch niet zelfstandig.

Als gemeente willen we graag werken aan de economische zelfstandigheid van deze vrouwen. Ada van Apeldoorn, zelf ervaringsdeskundig, zet zich vanuit vrouwenplatform Carree hier sterk voor in en is ambassadeur voor de empowerment van vrouwen in Heerde. Ik ben blij dat ik met Ada en andere rolmodellen in dit project mag samenwerken.

Vrouwen hebben het vaak moeilijk om die gewenste economische zelfstandigheid te bereiken. Een netwerk opbouwen kan helpen bij het vinden van een baan. Meedoen op de arbeidsmarkt gaat niet vanzelf. En soms is re-integreren vanwege de verantwoordelijkheden in hun gezin ook niet altijd makkelijk. Ook in Heerde kennen we vrouwen die in deze groep vallen. Dit kunnen we natuurlijk niet laten bestaan. In de gemeente Heerde moet iedereen mee kunnen doen!

Daarom helpt de gemeente, samen met vrouwenplatform Carree en werkbedrijf Lucrato, deze vrouwen meer in hun kracht te laten staan. In het Project Empowerment laten we de vrouwen bijvoorbeeld nadenken over hun kwaliteiten en vaardigheden. Ze bespreken onderwerpen als werk, onafhankelijkheid, financiën en de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Ook vertellen professionals over hun ervaringen.

Op 7 mei is er overigens een FEM Talk over financieel kwetsbare vrouwen, waar alle geïnteresseerde vrouwen in onze regio van harte welkom zijn!

Door te werken aan empowerment helpen we deze vrouwen om volop mee te doen in de samenleving. Want ze kunnen vaak meer dan ze zelf denken en daar kan netwerken en samenwerken bij helpen. Met dit duwtje in de rug kunnen ze dat zelf ontdekken en zo laten zien dat ook zij krachtige vrouwen zijn!

Yasemin Cegerek, wethouder.