Vrouwen in hun kracht

Wethouder Cegerek van de gemeente Heerde heeft woensdagavond 27 maart samen met vrouwenplatform Carree en Lucrato het startsein gegeven voor Empowerment van vrouwen.

Meedoen is belangrijk in de gemeente Heerde. Wethouder Cegerek: “We werken hard aan een samenleving waar iedereen naar eigen kunnen aan kan deelnemen. Veel vrouwen kunnen wel wat hulp gebruiken. Zo willen we vrouwelijke uitkeringsgerechtigden en/of partners helpen met het vergroten van hun vaardigheden, bij het vinden van een passende baan. Ook hebben vrouwen vaak problemen om naar werk te re-integreren door hun verantwoordelijkheden in hun gezin. Met de empowermentcursus willen we dit bespreekbaar maken”.

Groot verschil in economische zelfstandigheid
Uit onderzoek blijkt dat er een groot verschil bestaat tussen mannen en vrouwen in economische zelfstandigheid. Van de laagopgeleide vrouwen is 73% economisch niet zelfstandig. Bij laagopgeleide mannen is dit 41% (Bron: SCP 2017). Door de vaardigheden van deze vrouwen te verbeteren, kunnen zij makkelijker aan de slag met een baan, vrijwilligerswerk of een opleiding. Het doel is dat deze vrouwen ook mee kunnen doen in onze maatschappij.

Educatie voor vrouwen
Lucrato verzorgt een traject waarbij onder andere “In je kracht” wordt gebruikt, een onderdeel van het programma Educatie voor Vrouwen (EvA). “In je kracht’’ is een verkennend traject, waarin vrouwen moeten na gaan denken over hun kwaliteiten, interesses, vaardigheden en toekomstmogelijkheden.

FEM Talk in Heerde
Op 7 mei organiseert Vrouwenplatform Carree, samen met de Nederlandse Vrouwenraad in Heerde, een regionale FEM Talk. De FEM Talks richten zich op de positieverbetering van financieel kwetsbare groepen vrouwen door knelpunten in kaart te brengen. Alle geïnteresseerde vrouwen in de regio zijn van harte welkom.