Wethouder Berkhoff neemt eerste flyer in ontvangst van het Vrijwilligers Platform

Vrijwilligers zijn een onmiskenbare schakel in onze samenleving. De stichting Vrijwilligers Platform Heerde, Wapenveld, Veessen en Vorchten onderstreept dit met de overhandiging van een eerste flyer. Op maandag 15 april biedt het stichtingsbestuur deze flyer aan aan wethouder Berkhoff.

De stichting wil hiermee het Platform onder de aandacht brengen van de vrijwilligers van de gemeente Heerde. Het streven is om de vrijwilligersorganisaties in de gemeente bij elkaar te brengen en met elkaar te verbinden.

Twee keer per jaar organiseert de stuurgroep van het vrijwilligersplatform bijvoorbeeld een vergadering waarbij ook thema’s aan de orde komen die alle vrijwilligers aangaan. Alle vrijwilligersorganisaties, die aangesloten zijn, worden voor deze vergadering uitgenodigd.

Het doel is om het vrijwilligerswerk te stimuleren en deelnemers te inspireren en te informeren over de verschillende organisaties en hun werkwijze. Op deze manier kunnen we elkaar ondersteunen en versterken. Zo kunnen er nieuwe initiatieven ontstaan die we met elkaar opzetten en met elkaar delen.

Wethouder Berkhoff is blij met de inzet van de stichting Platform Vrijwilligers: “Dit sluit aan bij de visie van de gemeente waarin we met elkaar verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van samenleven. We willen toe naar een samenleving waarin inwoners naar elkaar omkijken en zich betrokken voelen bij wat er speelt in de leefomgeving.”

Ook de organisatie van de jaarlijkse vrijwilligersavond wordt verzorgd door de stichting, in samenwerking met de gemeente. Op deze avond reikt de gemeente ieder jaar de vrijwilligersprijs uit. Meer informatie en/of aanmelden kan via vpheerde@gmail.com.