Loden waterleidingen gecontroleerd

Enige tijd geleden waren loden waterleidingen uitgebreid in het nieuws, omdat deze de ontwikkeling van kinderen kunnen schaden. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente Heerde onderzoek laten doen naar de hoeveelheid lood in het drinkwater in panden waar (mogelijk) loden leidingen zitten.

Dit onderzoek gebeurde in de eigen panden van de gemeente, waaronder bijvoorbeeld het Raadhuis (Dorpsstraat 1, Heerde), Villa Jacoba (Dorpsstraat 55, Heerde) en de Horsthoekschool (Oenerweg 7, Heerde) vallen. Hieruit bleek dat er geen bijzonderheden waren in de gemeten loodgehaltes in het drinkwater in deze gebouwen.

Vitens

Ook Vitens doet onderzoek naar loden leidingen. Hoewel Vitens in de jaren ’80 en ’90 het hele leidingnet heeft gesaneerd, zijn er nog wel reststukjes loden leidingen overgebleven. Bijvoorbeeld omdat eigenaren geen toestemming gaven om te saneren. Dit gebeurt nu alsnog. Vitens geeft hierbij voorrang aan ‘kindgebonden locaties’, ofwel scholen of crèches. Vitens vindt het belangrijk om betrouwbaar drinkwater te leveren, daarom wachten ze niet tot na de coronacrisis. Bovendien kan zo het werk uitgevoerd worden zonder dat er kinderen op de locatie aanwezig zijn. Natuurlijk worden de richtlijnen van het RIVM wel opgevolgd.