Zes Koninklijke Onderscheidingen in Heerde

Zes inwoners van de gemeente Heerde hebben te horen gekregen dat ze een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Dit is telefonisch aan hen meegedeeld door burgemeester Jacqueline Koops-Scheele.

Later wordt landelijk nog een dag vastgesteld waarop de bijbehorende decoraties worden opgespeld. De gemeente laat een boeket bloemen bezorgen bij de zes mensen die een onderscheiding ontvangen. Allen worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Vanwege het coronavirus kon de jaarlijkse lintjesregen niet op de gebruikelijk manier plaatsvinden. Landelijk is daarom bepaald dat degenen die een onderscheiding ontvangen hierover gebeld zouden worden door de burgemeester. Later wordt landelijk een datum vastgesteld waarbij de uitreikingen alsnog plaatsvinden. Deze datum is nu nog niet bekend.

Inwoners

De zes inwoners van de gemeente Heerde die te hebben horen gekregen dat ze een Koninklijke Onderscheiding ontvangen:

Mevrouw Z. Hottinga-Doornbosch (66 jaar, Vorchten)

Mevrouw Hottinga heeft zich vele jaren ingezet op diverse terreinen, vooral voor de dorpen Veessen en Vorchten. Zo is ze al sinds 1990 betrokken bij multifunctioneel Centrum ‘De Verbinding’ te Vorchten. Ze coördineert daar diverse activiteiten, zodat het centrum een belangrijk schakel kan zijn voor de sociale cohesie in het dorp. Ook is ze secretaris van de Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken.

In de jaren ‘90 was ze de stuwende kracht achter de organisatie van de binnenkomst van Sinterklaas in Veessen. In de beginjaren van deze eeuw heeft ze het archief van de Heerder Historische Vereniging gedigitaliseerd. Verder was ze jarenlang bestuurslid van gymnastiekvereniging Pegasus en is ze al sinds 1979 betrokken bij buurtbus VeVoma, onder andere als bestuurslid en chauffeur.

De heer H. W. De Graaf (74 jaar, Heerde)

Al sinds 1988 zet de heer De Graaf zich in voor de Heerder Historische Vereniging, om zo de cultuurhistorie van Heerde te behouden en promoten. Hij was onder meer bestuurslid en heeft zich ingezet voor de tentoonstellingswerkgroep, die zeer gevarieerde exposities organiseerde met bezoekers uit heel Nederland. 

Daarnaast was De Graaf een actieve vrijwilliger bij toneelvereniging De Horsthoekruiters, onder meer als souffleur en ontwerper en bouwer van decors. Binnen de Evangelische gemeente was hij gastheer, contactpersoon en eindverantwoordelijke voor bijzondere diensten. Tenslotte was hij ook vele jaren lang vrijwilliger in verpleeghuis Wendhorst.

De heer K. Doornink (63 jaar, Wapenveld)

Voetbalvereniging WZC heeft een belangrijke vrijwilliger in de heer Doornink. Na zijn actieve voetbalcarrière zet hij zich nu bestuurlijk in, vooral voor de jeugdafdeling. Ook is hij betrokken bij de KNVB regio Oost op het gebied van jeugdvoetbal. Als penningmeester bij de Stichting Buitensport Gemeente Heerde heeft hij zich intensief ingezet voor kunstgrasvelden voor de voetbalverenigingen in de gemeente Heerde.

Groot is ook zijn inzet voor de Hervormde gemeente Wapenveld. Hij bekleedt daar diverse functies. Binnen de Hervormde Schoolvereniging Wapenveld heeft hij zich als penningmeester ingezet voor de oprichting van de Federatie Veluwe & IJsselstreek. Tenslotte zet hij zich voor de Stichting Erve IJzerman in als penningmeester, waar hij tevens de administratie verzorgt.

De heer A. Leurink (85 jaar, Heerde)

Al 62 jaar is de heer Leurink betrokken bij IJsclub De Eendracht in Wapenveld, waarvan 54 jaar als bestuurslid. Daarnaast is hij ijsmeester. Door zijn gezonde financiële beheer kon de vereniging een mooie ijsbaan en clubhuis realiseren. Sinds 2001 is de heer Leurink bestuurslid en penningmeester bij het Nederlands Texelaar Stamboekdistrict De Veluwe. Daarnaast organiseert hij diverse activiteiten voor deze NTS.

De heer D. van der Put (68 jaar, Wapenveld)

De vele verdiensten van de heer Van der Put bevinden zich, direct of indirect, op het agrarisch vlak. In zijn actieve loopbaan werkte hij bij de bedrijfsverzorgingsdienst, waarbij hij onder meer tijdens de MKZ-crisis in 2001 veel families heeft bijgestaan. Hij is daarnaast bestuurslid geweest van de huidige LTO Noord Veluwe, afdeling Heerde.

Hij is al vele jaren bestuurslid van de Vrienden van het Boerenland, die de biodiversiteit in agrarisch gebied wil vergroten. Tijdens de aanleg van de hoogwatergeul heeft hij, via de Jan Nienhuis vereniging waar hij ook bestuurslid is en nog altijd diverse rollen vervult, een rol gespeeld in de noodzakelijke ruilverkaveling. Hij heeft ook meegespeeld in het theaterstuk De Groene Rivier, die de afsluiting vormde van de aanleg van de hoogwatergeul. En theater zit hem in het bloed, want hij maakt al jaren deel uit van het toneelgezelschap vanuit Jong Gelre, Vrouwen van Nu en LTO, en speelt hij in projecttheaters zoals Boerderij in de Buurt.

De heer B.J. Veldkamp (61 jaar, Wapenveld)

De heer Veldkamp is kerkelijk actief voor de Nederlands Gereformeerde Kerk, waar hij meerdere keren diaken, ouderling en voorzitter van de commissie van beheer was. Al ruim 30 jaar zet hij zich in voor de commissie Roemeniëhulp Wapenveld. Hij is daar als voorzitter de stuwende kracht. Hij organiseert diverse activiteiten en helpt bij de uitvoering. Bovendien brengt hij zelf met de vrachtauto hulpgoederen naar Roemenië.

Tenslotte is hij al jarenlang vrijwilliger bij de Ds. Van Maasschool, waar hij allerlei klussen verricht en onder meer gezorgd heeft voor een energiebesparende regelinstallatie voor de verwarming.