Heerde verwelkomt nieuwe inwoners

Onlangs hebben twee jongeren een nieuw thuis gevonden in de gemeente Heerde. Deze nieuwe inwoners zijn de eersten die onder de nieuwe Wet inburgering 2021 gaan inburgeren. Deze wet is sinds januari 2022 van kracht. De gemeente gaat nieuwkomers begeleiden bij hun inburgering op basis van een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP).

In het PIP staan afspraken over het leren van de Nederlandse taal en het meedoen met de samenleving. Bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk, een stage of een werkervaringsplek. De inburgering duurt drie jaar. Aan het einde van het traject kijken gemeente en nieuwkomers samen naar een passende participatieplek, werkplek of vervolgopleiding. 

Het is intussen flink wennen voor deze twee nieuwkomers: een ander land, een andere taal en andere gewoontes en gebruiken. De gemeente heeft hen onlangs uitgenodigd voor een eerste kennismakingsgesprek, waarbij ze ook kennismaakten met een typisch Nederlands verschijnsel: fietsen.

Nieuwe inwoners