Ondernemersfonds en gemeente tekenen uitvoeringsovereenkomst

De gemeente Heerde en het Ondernemersfonds gemeente Heerde (OFGH) ondertekenden op 14 april een uitvoeringsovereenkomst voor de komende 5 jaar. Hiermee zijn de activiteiten en doelstellingen van het OFGH vastgelegd en is vastgelegd hoe de gemeente en het OFGH met elkaar samenwerken.

De OFGH heeft als doel om het ondernemers- en vestigingsklimaat in de gemeente te versterken. Op 13 december had de gemeenteraad al besloten het ondernemersfonds 5 jaar voort te zetten. Daarmee is het voortbestaan van het fonds, dat in 2019 is gestart, voorlopig verzekerd.

Uit een evaluatie bleek dat ondernemend Heerde het fonds goed weet te vinden. Het aantal aanvragen én de hoogte van de aanvragen stijgen ieder jaar. Uit het verslag blijkt dat het OFGH een niet meer weg te denken stimuleringsfonds is geworden voor alle ondernemers uit de gemeente Heerde.

Ondertekening uitvoeringsovereenkomst Ondernemersfonds