Twee Koninklijke Onderscheidingen in Heerde

Twee inwoners van de gemeente Heerde hebben tijdens de jaarlijkse lintjesregen een Koninklijke Onderscheiding opgespeld gekregen door burgemeester Jan Willem Wiggers. Het gaat om de heren Dick van de Streek en Ben van der Linde.

Dick van de Streek (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

De heer D. (Dick) van de Streek is al vanaf zijn 18e onafgebroken zeer actief betrokken bij de Heerder samenleving. Hij heeft zich bestuurlijk onder meer ingezet voor de kerk, de school, de sport en de politiek.

Sinds 1998 is de heer Van de Streek actief als voorzitter van het CDA Heerde-Wapenveld. Hij heeft daar diverse functies bekleed in het bestuur en de fractie en is momenteel voorzitter van het dagelijks bestuur. Hij organiseerde ook regelmatig een avond om mensen kennis te laten maken met de gemeentelijke politiek.

Eveneens sinds 1998 is hij betrokken bij voetbalvereniging SEH, onder meer als secretaris en elftalleider. Nog altijd bezoekt hij regelmatig wedstrijden van zijn 3 kleinzoons.

Sinds 2015 is de heer Van de Streek secretaris bij de stichting Heerderhaegen, vanuit welke functie hij onder meer events organiseert voor de bewoners (zoals een nieuwjaarsreceptie). Sinds 2018 is hij administrateur bij de Vrije Evangelische Gemeente in Heerde en voert hij daar de financiën voor de kerstmarkt-commissie. De lichtjestocht is mede door hem uitgegroeid tot een groot jaarlijks evenement.

Verder heeft de heer Van der Streek zich onder meer ingezet als secretaris van het bestuur van de vereniging voor Christelijk Basisonderwijs te Heerde (1986-1996), voor de Hervormde Gemeente Heerde als notabel en kerkvoogd (1973-1995), waar hij begon als een leidinggevende bij de DJV (Christelijke Jongensvereniging) en is hij al decennialang mantelzorger.

Burgemeester Jan Willem Wiggers, Dick van de Streek en zijn vrouw.

Ben van der Linde (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

De heer B. (Ben) van der Linde ontvangt een lintje omdat hij ruim 36 jaar lid is geweest van de gemeenteraad namens de ChristenUnie-SGP. Gedurende de zittingsperiodes, heeft hij zijn activiteiten vol overgave en enthousiasme gedaan. De heer Van der Linde heeft in al die jaren vele functies bekleed: hij was onder meer fractievoorzitter, lid van verschillende commissies,  plaatsvervangend voorzitter van de raad, betrokken bij de vorming van een nieuw college en vertegenwoordiger van de raad in het algemeen bestuur van de Felua-groep.

Naast zijn werk als gemeenteraadslid heeft de heer Van der Linde het nodige vrijwilligerswerk gedaan, bijvoorbeeld als bestuurslid van de Stichting Recreatie Wapenveld, voorzitter van de stichting zwemtherapie Heerde, ouderling van de gereformeerde kerk en lid van het organisatiecomité Wapenveld 150 jaar. Verder was hij meer dan 25 jaar een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (Babs).

Ben van der Linde