Begraafplaats Wapenveld: uitbreiding in onderzoek

De begraafplaats aan de Kwartelweg in Wapenveld zal worden uitgebreid. Momenteel wordt onderzocht hoe dit het beste kan gebeuren. De uitbreiding van de begraafplaats is één van de speerpunten waar het college van B&W aan werkt. 

Voor de komende jaren is er nog ruimte op de begraafplaats. Maar een uitbreiding is wel noodzakelijk, en die gaat er ook komen. We vinden het namelijk als gemeente belangrijk dat onze inwoners hier ook hun laatste rustplaats kunnen vinden. We zullen er dus voor zorgen dat er tijdig uitbreiding is van de begraafplaats.

Voor het recht om een kist op een plek op de begraafplaats te begraven betalen de nabestaanden grafrecht. Het grafrecht was voor onbepaalde tijd (en zo'n plaats kon toen worden gereserveerd), maar is gewijzigd naar bepaalde tijd. Dat betekent, dat nabestaanden nu een recht voor 40 jaar kopen voor een graf. Na die 40 jaar kunnen de nabestaanden het grafrecht verlengen, telkens voor een periode van 20 jaar.