Hogepad Heerde blijft fietspad

Vorig jaar heeft het college van B&W van Heerde een verkeersbesluit genomen over een nieuwe inrichting van het Hogepad. Hierbij zou éénrichtingsverkeer mogelijk worden. Helaas blijkt nu, dat dit besluit niet uitgevoerd kan worden. Het Hogepad wordt wel helemaal opnieuw ingericht, maar blijft een fietspad.

Bij het maken van de plannen is onvoldoende rekening gehouden met het bestemmingsplan. Deze geeft aan dat het Hogepad ‘Groen, met de mogelijkheid voor een fiets-voetpad’ heeft. Dit betekent dat hier geen rijbaan voor eenrichtingsverkeer kan worden aangelegd. Het bestemmingsplan is leidend en het verkeersbesluit is daaraan ondergeschikt.

Helaas is dit over het hoofd gezien bij het maken van de plannen voor het Hogepad, waarbij ook de omwonenden om hun mening is gevraagd. De gemeente heeft deze onjuistheid pas geconstateerd in de laatste fase van het proces.

Het (sterk verouderde) Hogepad zal wel helemaal worden opgeknapt, maar houdt de bestemming (onverplicht) fietspad. Hiermee zal het aanzien van het Hogepad weer een stuk aantrekkelijker worden.

De gemeente zal daarbij de 3 aangelegde inritten voor auto’s blijven gedogen zolang de huidige bewoners hier wonen. Wanneer er nieuwe mensen komen te wonen worden de inritten verwijderd. Daarnaast zoekt de gemeente naar mogelijkheden voor extra parkeerruimte in de omgeving, om de parkeerdruk in de wijk niet op te laten lopen.