Wat vindt u van de concept-RES?

Afgelopen voorjaar is het concept voor de Regionale Energie Strategie (RES) opgesteld. Hierin staat hoe we in onze regio om willen gaan met het grootschalig opwekken van duurzame energie. Eind september moet de gemeenteraad hier een mening over geven. We geven u graag de gelegenheid om de gemeenteraadsleden input te geven.

Wat is de RES?

Alle regio’s in Nederland moeten in een Regionale Energiestrategie duidelijk maken hoeveel duurzame energie ze de komende jaren kunnen opwekken. In de RES voor onze regio (de Cleantech regio) staat hoeveel zon- en windenergie we in de periode tot 2030 willen realiseren en welke mogelijkheden we zien voor zon- en windenergie na 2030. De eerste versie van de concept-RES is in maart dit jaar openbaar gemaakt.

Veel inwoners, bedrijven en organisaties hebben op verschillende manieren hun inbreng geleverd voor deze concept-RES. Daar zijn we erg blij mee. De resultaten hiervan laten we nu zien en we horen graag of u zich herkent in het verhaal. Dit hadden we al in het voorjaar willen doen, maar door de uitbraak van corona is dit helaas niet gelukt. Meer informatie en de concept-RES vindt u via www.heerde.nl/res.

Proces tot vaststelling RES

Eind september geeft de gemeenteraad een oordeel over de concept-RES Heerde. Ook de gemeenteraden van de zes andere gemeenten in de regio buigen zich erover. Dit concept legt de uitgangspunten vast voor de verdere uitwerking tot de RES 1.0, wat in de maanden hierna gebeurt. In de zomer van 2021 wordt de RES 1.0 vastgesteld. De gemeenteraad krijgt op 7 september uitleg over de concept-RES in een themaraad.

Informatieavond 10 september

Donderdag 10 september houden we een informatieavond waarin we de concept-RES presenteren en u uw mening hierover kunt geven. De raad kan uw inbreng meenemen voor het besluit later in de maand. De avond start om 19.30 uur en wordt gehouden in de gemeentewerf, Veldweg 8a in Heerde. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen is er een tweede bijeenkomst om 20.30 uur. Via de mail geven we door hoe laat u wordt verwacht.

Meedoen?

Als u mee wilt doen aan deze avond, kunt u zich uiterlijk 4 september aanmelden via duurzaam@heerde.nl. We houden u dan ook op de hoogte van de definitieve tijd en locatie.