Groen licht voor 2e project Heerde Energiek

Een mooi bericht voor de inwoners van Wapenveld, Vorchten, Veessen en Heerde. Dankzij de subsidie van de provincie Gelderland kan de energiecoöperatie Heerde Energiek een tweede zonnedakenproject realiseren. Voor drie van de vier daken is er al een positieve beschikking van SCE (Subsidie Coöperatieve Energieopwekking). Dankzij deze positieve beslissingen is een tweede satellietcoöperatie in het leven geroepen: Heerde op Rozen II. De naam heeft niets te maken met echte rozen als wel met de postcoderoos. HOR II is een postcoderoosproject. 

Intussen heeft zich al een aantal deelnemers aangemeld uit de kring van Heerde Energiek. Maar wij willen ook de inwoners van Heerde die geen lid zijn van Heerde Energiek de gelegenheid geven een optie te nemen op een aantal Stroomdelen. Samen maken we Heerde duurzamer en delen we tegelijk in het financiële voordeel. Voor informatie zie www.heerde-energiek.nl of bel Lucius de Graaff (06 11 92 89 12)