Samen werken aan de wereld van de toekomst

Vorige week werd een IPCC-rapport uitgegeven over de opwarming van de aarde. De gevolgen van de opwarming van de aarde zullen ook voor Nederland grote gevolgen hebben. Het is belangrijk om nú samen te werken aan een wereld die ook in de toekomst leefbaar is. 

Duurzaamheid en circulariteit zijn daarom belangrijke thema’s voor de gemeente Heerde. Het zijn brede begrippen waar veel onderwerpen onder vallen. Maar omdat die onderwerpen allemaal belangrijk zijn voor het voortbestaan van onze leefomgeving en omdat we zien dat ze sterk met elkaar verbonden zijn, gaan we ze meer in samenhang communiceren. Daarom hebben we de onderwerpen op de website bij elkaar gezet. U kunt dit vinden via www.heerde.nl/duurzamewereld. Aan het logo dat we hiervoor hebben gemaakt kunt u de onderwerpen op de website, deze gemeentepagina en andere kanalen voortaan herkennen.

De hoofdonderwerpen

Onder het thema duurzaamheid vallen een aantal hoofdonderwerpen waar we als gemeente aan werken:

  • Energietransitie: De overstap van fossiele brandstof (gas, olie) naar duurzame bronnen als zonne- en windenergie maar ook bijvoorbeeld bodem- of aardwarmte. Maar energiebesparing is het belangrijkste, door inwoners én bedrijven!
  • Klimaatadaptatie: Aanpassen aan de klimaatveranderingen, bijvoorbeeld door genoeg ruimte voor wateropvang te maken en groen te behouden of aan te planten voor schaduw.
  • Circulaire economie: optimaal inzetten en hergebruik van grondstoffen, zodat we in de toekomst grondstoffen zo optimaal gebruiken en de aarde minder belasten.

Naast deze hoofdlijnen besteden we ook extra aandacht aan biodiversiteit. 

Al deze onderwerpen pakken we samen met u op. Want alleen samen kunnen we werken aan de wereld van de toekomst. Meer informatie leest u op www.heerde.nl/duurzamewereld