Vraag het mantelzorgcompliment aan

De gemeenteraad heeft veel waardering voor onze mantelzorgers en stelt daarom een bedrag van € 100,- beschikbaar voor mantelzorgers vanaf 18 jaar. Zeker in het afgelopen jaar bleek weer dat mantelzorgers onmisbaar zijn. Zij zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, ander familielid, buur, vriend of kennis.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Per zorgvrager (één volwassene per adres) kan één mantelzorger worden voorgedragen;
  • De zorgvrager moet een inwoner zijn van de gemeente Heerde. De mantelzorger voor wie het wordt aangevraagd mag wel buiten de gemeente Heerde wonen;
  • De mantelzorger verleent gemiddeld voor tenminste acht uur per week over de periode van een half jaar zorg aan de zorgvrager; 
  • Het mantelzorgcompliment is voor langdurige zorg thuis en voor langdurige zorg aan naasten in een instelling;
  • De blijk van waardering is niet bedoeld voor het verlenen van gebruikelijke zorg aan huisgenoten, zoals bijvoorbeeld stofzuigen, afwassen en de was doen;
  • De voordrager stemt ermee in dat de informatie op het ‘Voordrachtformulier mantelzorgcompliment gemeente Heerde’ wordt geregistreerd bij de gemeente Heerde en overgedragen wordt aan het gemeentelijk mantelzorgsteunpunt.

Aanvragen

U kunt het mantelzorgcompliment online aanvragen. Dat kan via de volgende link.

Mantelzorgcompliment aanvragen

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van het mantelzorgcompliment? Bel dan gerust met Zorgvraag Heerde 0578 - 69 94 99 of stuur een mail naar info@zorgvraagheerde.nl of naar d.van.der.veer@heerde.nl. Zij kunnen u ondersteunen bij het aanvragen. 

Invullen kan vanaf 1 september 2022 tot en met 25 september 2022

Het is de bedoeling dat u, als zorgvrager of professional, het formulier samen met de mantelzorger invult. Houd gegevens als het burgerservicenummer en het IBAN (bankrekeningnummer) van de mantelzorger bij de hand.

Een IBAN bestaat uit de volgende reeks letters en cijfers:  landcode (2 letters) - 2 controle cijfers - bankcode - rekeningnummer. Voorbeeld: NL05RABO0123456789. Heeft u een rekening bij de Rabobank en begint uw rekeningnummer met een 0? Let dan op het verschil tussen de letter O van RABO en cijfer 0 van het rekeningnummer.

U ontvangt een digitale ontvangstbevestiging

Dit krijgt u binnen vijf werkdagen na het versturen van uw aanvraag. Neem contact met de gemeente op als u dit niet tijdig ontvangt. 

Wilt u meer weten over mantelzorg in de gemeente Heerde? 

Neem dan contact op met mantelzorgsteunpunt De Plu Heerde:

Ook vindt u informatie op www.mantelzorg.nl, de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste.