Werkzaamheden in bosrand langs Renderklippen

Eind augustus beginnen de werkzaamheden in de bosrand langs de Renderklippen. We gaan het leefgebied voor bijzondere soorten verbeteren. De grens tussen bos en heide is op dit moment erg hard. We gaan hier een halfopen overgangszone maken. Dit is van groot belang voor reptielen en bijzondere vogels (zoals de draaihals). Dit zijn soorten die beschermd worden vanuit Natura2000.

De maatregelen passen binnen het ‘Herstelprogramma Heide’. De provincie heeft dit programma in mei 2023 vastgesteld, als uitwerking van het Beheerplan Natura2000 Veluwe.

De maatregelen passen ook binnen ons gemeentelijk beleid om natuurbrand te beheersen. Heide en dennenbos zijn uiterst brandbaar. Een rand van berken zorgt ervoor dat eventuele brand niet overslaat van heide naar bos.

De werkzaamheden

We gaan bij de bosrand van de Renderklippen jonge grove den en Amerikaanse eik weghalen. Het hout wordt versnipperd en afgevoerd. In de berkenrand die vrijkomt halen we groepsgewijs berken weg en geven we dikkere berken meer ruimte in de kroon. We willen op die manier een halfopen bos creëren waarin de heide kan doorlopen vanaf de Renderklippen tot in het bos. Ook voeren we in het najaar een reguliere dunning uit aan beide kanten van de Elburgerweg. Door het bos te dunnen krijgt het bos een meer natuurlijke structuur en komt er meer menging met loofbomen. Dikke bomen met een grote kroon blijven staan, concurrenten daarvan worden gezaagd.