Lokale lasten voor particulieren

Op 19 december heeft de gemeenteraad van Heerde de verordeningen vastgesteld die de hoogte van de lokale lasten bepalen. Hieronder leggen we uit wat dat voor u betekent.

Woonlasten

Onroerende-zaakbelasting (OZB)

Bij het berekenen van de OZB 2017 gaan we uit van de waarde van uw woning op 1 januari 2016 (de WOZ-waarde). Het bedrag aan OZB dat u in 2017 moet betalen is 0,1587% (2016: 0,1592%) van deze waarde. U berekent dit dus als volgt: 0,001587 x WOZ-waarde.

Afvalstoffenheffing

Wanneer u gebruik maakt van de minicontainer betaalt u € 117,96, en wanneer u gebruik maakt van de verzamelcontainers € 99,48. Dit is gelijk aan 2016. Daarnaast betaalt u per lediging van uw restcontainer. Ook die tarieven zijn gelijk gebleven. Voor een container van 240 liter is dit € 9,21 en voor een container van 140 liter € 5,63. Het aanbieden van de GFT-container blijft gratis. De tarieven voor het op aanvraag inzamelen van grof huishoudelijk afval en grof tuinafval zijn verhoogd.

Rioolheffing

Het tarief 2017 voor de rioolheffing voor een huiseigenaar met een standaard rioolaansluiting (max. 12,5 cm doorsnee) is gelijk gebleven ten opzichte van 2016 en is € 200,80.

Rekenvoorbeeld woonlasten

Het rekenvoorbeeld* hieronder geeft een indruk van het totaal aan woonlasten voor een normhuishouden in Heerde:

         
Heffing 2017 2016 2017 2016
Ozb n.v.t. n.v.t. 403,10 396,41
Rioolheffing n.v.t. n.v.t. 200,80 200,80
Afvalstoffenheffing 191,64 191,64 191,64 191,64
         
Totaal 191,64 191,64 795,54 788,85

 

*Hierbij is gerekend met WOZ-waarden van € 249.000,-  voor belastingjaar 2016 (peildatum 1-1-2015)  en € 254.000,- voor belastingjaar 2017 (peildatum 1-1-2016). In die periode is de huizenprijs gemiddeld met 2% gestegen. Daarnaast wordt gerekend met 8 ledigingen van de restcontainer (240 liter).

Documenten

Het tarief voor een paspoort voor een volwassene is regulier € 64,75, voor jongeren tot 18 jaar is dit € 51,45. Identiteitskaarten kosten respectievelijk € 50,65 en € 28,60. Dit is een lichte verhoging ten opzichte van 2016.

Een rijbewijs aanvragen, vernieuwen of omwisselen kost standaard € 39,10. Een Verklaring omtrent Gedrag kost € 41,35 (2016: € 35,90).

Begrafeniskosten

De kosten voor het begraven in een (standaard) tweepersoons graf zijn € 1.354,00 op doordeweekse dagen en € 1.523,00 op zaterdag. Ten opzichte van 2016 zijn de tarieven verhoogd. Dit is nodig om de tarieven kostendekkend te houden.

Het tarief voor recht op een eigen graf is met 6,3% gestegen van € 1.173,40 naar € 1.246,90, vanwege de aanleg van halfverharding op begraafplaats te Wapenveld.