Mogelijk kunt u via onze website geen aanvraag indienen waar DigiD voor nodig is. Wilt u toch iets regelen? Neem dan contact met ons op. Lees meer in het nieuwsbericht.

December 2019

 • Verhoging gemeentelijke afvalstoffenheffing

  Inwoners van de gemeente Heerde scheiden hun afval goed, maar toch stijgt de gemeentelijke afvalstoffenheffing. Dit komt doordat de markt voor afval en grondstoffen volop in beweging is.

 • Kerstwens van de burgemeester

  Het jaar 2019 loopt ten einde. We staan niet zo vaak stil bij wat we allemaal voor elkaar hebben gebokst in zo’n jaar. Want we werken hard en zijn nuchter over onze prestaties. Stilstaan hoort niet bij ons als Heerde.

 • Fotowedstrijd ‘Samen zijn wij Heerde’

  Een aantal weken geleden schreef onze burgemeester een column over het mooie Heerde dat we met elkaar vormgeven. Zij vertelde hierin dat zij trots is op alle vrijwilligers en blij is met alle initiatieven die in de gemeente plaatsvinden.

 • Pilot SamSamBank was leerzaam

  De pilot van de app ‘SamSamBank’ is leerzaam geweest voor hoogleraar Jan Jonker van de Radboud Universiteit, wat ook de bedoeling was van de pilot. De ontwikkelaars hebben veel leermomenten kunnen halen uit de pilot die in de gemeente Heerde is gedraaid. Ze zijn blij, dat de gemeente Heerde hen hierin heeft gefaciliteerd.

 • Inzameldagen afval 2020 zijn bekend

  Ook komend jaar komt de ROVA weer bij u langs om uw containers voor afval en grondstoffen te legen.

 • Fairtrade en Cittaslow

  Vanuit de Wereldwinkel in Heerde is het initiatief gekomen om van Heerde een Fairtrade gemeente te maken. Dit sluit goed aan bij de uitgangspunten van Cittaslow, het internationale keurmerk voor gemeenten waar het leven goed is en waar de gemeente Heerde lid van is.

 • Afsluiting Stationsweg Wapenveld

  Voor de aanleg van een infiltratieriool is de Stationsweg in Wapenveld vanaf 6 januari gestremd voor het doorgaande verkeer. Er wordt gestart aan de zijde van de Klapperdijk, waar aangesloten wordt op de bestaande riolering.

 • Kerststukjes begraafplaatsen

  De komende periode worden er veel kerststukjes geplaatst op de graven van onze begraafplaatsen. Om ook in het nieuwe jaar de begraafplaatsen weer goed op orde te kunnen houden, vragen wij u de kerststukjes uiterlijk 31 januari 2020 op te ruimen.

 • Prestatieovereenkomsten over wonen

  Op 4 december hebben de gemeenten Hattem, Heerde en Epe prestatie-overeenkomsten gesloten met Triada en de Huurdersraad. In de overeenkomsten staan afspraken op het gebied van wonen.

 • Stookalert RIVM, voor uw gezondheid en die van anderen

  Bij de verbranding van hout komen schadelijke stoffen vrij, zoals fijnstof, PAK’s, benzeen en koolmonoxide.

 • Overlast zwerfafval

  We ontvangen regelmatig meldingen over zwerfafval. Afval in de bermen, langs de bosrand of gewoon midden op straat