Uw inzameldagen wijzigen in 2021

Elk jaar kijkt ROVA samen met de gemeente of de routes voor het huis-aan-huis inzamelen van afval en grondstoffen verbeterd kunnen worden. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de inzameldagen voor 2021. Op de inzamelkalender van ROVA ziet u snel en eenvoudig wat er gaat veranderen voor uw adres. 

Heeft u een smartphone of tablet? Dan kunt u de gratis ROVA-app downloaden via de App Store of Google Play Store. Heeft u geen smartphone? Dan kunt u uw postcode en huisnummer invoeren op www.rova.nl/inzamelkalender. U krijgt dan direct de volledige jaarkalender met inzameldagen in beeld.

Standaard worden geen papieren inzamelkalenders verzonden. Als u toch een papieren inzamelkalender wilt ontvangen kunt u dit aanvragen bij het ROVA-Klantcontactcentrum (038) 427 37 77. Het ROVA-Klantcontactcentrum is op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur bereikbaar en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.

Extra inzameldagen

De inzameldagen in 2021 kunnen wijzigen. Om te zorgen dat u niet te lang hoeft te overbruggen tussen de inzameldagen van 2020 en 2021, zijn extra inzameldagen ingepland in het begin van het nieuwe jaar. Kijk op www.rova.nl/inzamelkalender of de ROVA-app of dit voor uw adres geldt.

Gewijzigde afvalinzameling op nieuwjaarsdag

Op nieuwjaarsdag (vrijdag 1 januari) zamelt ROVA geen afval en grondstoffen in. De containers worden op een andere dag geleegd. Bekijk in de ROVA-app of www.rova.nl/inzamelkalender of op uw adres normaal gesproken zou worden ingezameld op vrijdag 1 januari en wanneer dit wordt ingehaald.