Aanvullende afspraken tussen Woonstichting Triada, Huurdersraad Triada en gemeente

Een jaar geleden hebben Woonstichting Triada, Huurdersraad Triada en de gemeente Heerde meerjarige prestatieafspraken gemaakt. Met deze afspraken willen ze zorgen voor voldoende betaalbare huurwoningen en kwalitatief goede woningen. Mede door de landelijke ontwikkeling zijn er nu aanvullende afspraken gemaakt. Zo moeten we er met elkaar voor zorgen dat de doorstroming in de sociale huursector verbetert.

De vrije toewijzingsruimte voor Triada wordt verhoogd

Corporaties mogen vrijkomende woningen beperkt toewijzen aan huishoudens met een hoog inkomen (inkomen boven de zogenaamde DAEB grens). Landelijk is bepaald dat 7,5% van de huizen vrij toegewezen mag worden. Maar een corporatie, huurdersraad en gemeente mogen dit samen verhogen tot maximaal 15%. Ze moeten dit dan vastleggen in de prestatieafspraken. In de nieuwe, aanvullende afspraken wordt de vrije toewijzingsruimte verhoogd naar 10%. De voorwaarde is wel dat dit alleen geldt voor huurders van Triada.

Verhuiscoach

In januari start een verhuiscoach in het werkgebied van Triada. Met de nieuwe afspraak kan deze coach ouderen, die nu belemmeringen ervaren om te verhuizen, beter helpen. Die ouderen kunnen dan de stap nemen om vanuit hun eengezinswoning te verhuizen naar een meer passende woning. Meer informatie over de verhuiscoach volgt binnenkort.