Kick Off Jongeren Adviesbureau

Op 5 februari vond in de Noorgouw de Kick Off plaats van het project Jongeren Adviesbureau van IVN Gelderland. Een project dat voortkomt uit de Veluwe Agenda waar tien scholen op de Veluwe aan meedoen.

Zo'n 130 jongeren zaten in de aula waar hen werd uitgelegd met welke opdracht ze aan de slag moeten. De onderzoeksopdracht is het promoten en vermarkten van het gebied rondom de Hoogwatergeul.

Het IVN Jongeren Adviesbureau denkt mee met bedrijven en (overheids)organisaties over duurzame en maatschappelijke vraagstukken. De jongeren zijn tussen de 12 en 18 jaar en zitten op het voortgezet onderwijs of MBO.

Doel: het doorbreken van denkpatronen, het openen de ogen van besluitvormers en het stimuleren van vernieuwing in organisaties. Er wordt onderzoek gedaan, er vinden gesprekken plaats met experts, creatieve oplossingen worden aangedragen en uiteindelijk vindt er een presentatie plaats. De opdrachtgever kan er direct mee aan de slag.

Uitgelicht