Raadscommissie kijkt opnieuw naar inzameling restafval

Wordt het restafval straks eens per vier, zes of acht weken opgehaald? Over die vraag buigt de raadscommissie zich op maandag 19 februari. Vervolgens neemt de gemeenteraad hier op 12 maart een besluit over.

Op verzoek van de commissie heeft het college van burgemeester en wethouders op een rijtje gezet welke gevolgen het heeft als het restafval eens in de zes weken zou worden opgehaald. De commissie geeft hierover advies, de gemeenteraad beslist.

Uitgelicht