Snoeiwerkzaamheden bomen langs de Kamperweg

Vanaf maandag 3 februari 2020 worden de bomen langs de Kamperweg gesnoeid. Het gaat om de bomen tussen het einde van de bebouwde kom in Heerde en de gemeentegrens richting Wezep.

De Kamperweg blijft toegankelijk. De snelheid wordt teruggebracht naar 50 km/uur op de plek waar wordt gesnoeid. Er is op die plek maar één rijstrook open.

Het snoeiwerk wordt uiterlijk vrijdag 28 februari 2020 afgerond.