Cursus Politiek Actief

De gemeente Heerde organiseert in het voorjaar van 2021 de cursus ‘Politiek Actief’. In deze gratis cursus leer je hoe de (gemeentelijke) politiek werkt. Het is bedoeld voor iedereen die actief wil worden in de gemeentepolitiek of daar over nadenkt. Bijvoorbeeld als lid van een politieke partij, in een adviesraad of als gemeenteraadslid. Maar het is ook bedoeld voor iedereen die gewoon wat meer van de gemeentepolitiek wil weten.

Hoe werkt de politiek?

Wat doet de gemeente? Welke plek heeft de gemeente in het bestuur van Nederland? Hoe gaat de besluitvorming in de gemeente? Wat doet een raadslid? Op deze vragen, en meer, krijg je antwoord in deze cursus. Ook leer je debatteren en ontmoet je politici en bestuurders uit onze gemeente. Natuurlijk woon je een vergadering van de gemeenteraad bij. 

Programma

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten en een raadsvergadering. De cursusdata zijn:

  • donderdag 18 maart
  • donderdag 1 april
  • maandag 12 april (bijwonen raadsvergadering),
  • week 15 of 16 (debattraining na de raadsvergadering - datum nog niet bekend)
  • donderdag 29 april

Alle avonden beginnen om 19.30 uur.

Aanmelden of meer informatie

Er zijn geen kosten aan de cursus verbonden. Voor aanmelding of meer informatie kun je contact opnemen met griffier Erik Lankman, via een mail naar griffie@heerde.nl.