Sloopaanvraag oude gemeentewerf

Binnenkort wordt een sloopvergunning aangevraagd voor de omgeving van de oude gemeentewerf in Heerde (oude gemeentewerf, oude VVV en woning Kerkstraat 1a). In de plannen voor het centrum is dit gebied vooral bedoeld voor woningbouw. Verder is het de verbinding tussen het centrum en het Van Meurspark en De Heerd.

Voorlopig is de planning dat de sloop in september gaat plaatsvinden. Tijdens de sloop wordt ook de grond gesaneerd. Helaas worden er bij de werkzaamheden ook een aantal bomen gekapt.

Voor de sloop is ook een vergunning nodig voor flora en fauna. Deze is bij de provincie aangevraagd. Ter voorbereiding hierop is bij de oude gemeentewerf (Dorpsstraat 7) een fauna-ark neergezet. In deze fauna-ark kunnen diersoorten tijdelijk of permanent een veilige plek vinden. Een fauna-ark is speciaal bedoeld voor bouwlocaties. In dit geval is de fauna-ark bedoeld voor vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen.